In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich ruim 22 duizend immigranten in Nederland gevestigd. Dit zijn er bijna 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van de immigratie die in 2001 is begonnen, is daarmee voorlopig ten einde. De toename bestaat vooral uit terugkerende Nederlanders en immigranten uit Polen. De emigratie is in het eerste kwartaal sterk gestegen. Vooral hierdoor groeide het aantal inwoners van Nederland met slechts 2 duizend. Niet eerder waren dat er zo weinig. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer Polen en terugkerende Nederlanders
De toename van de immigratie betreft vooral terugkerende Nederlanders en immigranten uit Polen. Het aantal terugkerende Nederlanders is in vergelijking met een jaar eerder met ruim zeshonderd toegenomen tot 5 duizend in het afgelopen kwartaal.

Het aantal immigranten uit Polen is toegenomen tot 1,8 duizend in het eerste kwartaal van 2006. De Polen zijn daarmee na de terugkerende Nederlanders de grootste groep immigranten. Er komen nauwelijks immigranten uit de andere Oost-Europese landen die 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden. 

Emigratie blijft toenemen
In het afgelopen kwartaal zijn 29 duizend mensen geëmigreerd, 5 duizend meer dan een jaar eerder. De stijging, die in 2001 is begonnen, houdt daarmee onverminderd aan. Het aantal in Nederland geboren emigranten is toegenomen van 11 duizend tot ruim 13 duizend. Het aantal niet in Nederland geboren emigranten is met 2 duizend gestegen tot bijna 16 duizend. Door de stijgende emigratie kent Nederland evenals in de voorgaande twee jaar een vertrekoverschot.

Bevolkingsgroei laag
Vooral door de stijging van de emigratie is het aantal inwoners in het afgelopen kwartaal met slechts 2 duizend toegenomen. Ook de daling van het aantal geboorten draagt bij aan de lage bevolkingsgroei. Daar staat tegenover dat ook het aantal overledenen lager is dan in 2005. Niet eerder was de bevolkingsgroei in een kwartaal zo laag.

In het algemeen is de bevolkingsgroei in de eerste maanden van het jaar lager dan in de andere maanden. Dit jaar is in maart het aantal inwoners zelfs met vijfhonderd afgenomen. Op 1 april van dit jaar telde Nederland 16,338 miljoen inwoners.

bron:CBS