Aedes, Alzheimer Nederland en Arcares zijn een tweejarig werkprogramma gestart om kleinschalige zorg voor dementerenden uit te breiden en de mogelijkheden daarvoor meer bekendheid te geven. De drie organisaties richten zich daarbij op hun eigen achterban en ook rechtstreeks op het algemeen publiek.

Een van de doelen van het werkprogramma is de klant beter op de hoogte te brengen van kleinschalige alternatieven voor de zorg aan dementerenden. De website www.wonenmetdementie.nl vormt daarbij het centrale communicatiemiddel, naast schriftelijk materiaal. Voor de verspreiding van informatie zullen ook de Alzheimer cafà©s worden ingezet.

Behalve op het informeren van een breed publiek richt het programma zich op de ondersteuning van aanbieders van zorg en wonen bij het realiseren van kleinschalige zorg. Dat gebeurt voornamelijk onder het motto `leden ondersteunen leden'. Zo worden de aanwezige kennis en ervaring optimaal benut.

bron:Arcares