In 2004 zijn bij de bestuursrechter van de rechtbanken 48,3 duizend zaken ingediend. Dit is een toename van 30 procent sinds 2000.
In 2004 ging ruim de helft van de ingediende zaken over sociale verzekeringswetten en bijstandswetten. 12,5 duizend zaken zijn ingetrokken en er zijn 35,4 duizend uitspraken gedaan.

Beroepszaken en voorlopige voorzieningen
Bestuursrecht gaat over geschillen met bestuursorganen, over bijvoorbeeld de hoogte van uitkeringen, ontslag van ambtenaren, pensioenen en bouwvergunningen.
Het gaat om beroepszaken en daarmee samenhangende verzoeken om voorlopige voorzieningen.

Vereenvoudigde behandeling
In een beroepszaak beoordeelt de rechtbank eerst of de zaak zonder zitting afgehandeld kan worden in een zogenoemde vereenvoudigde behandeling.  In 2004 zijn op deze wijze ruim 4 duizend zaken afgedaan. Ongeveer een derde van deze zaken is inhoudelijk beoordeeld. In de overige zaken was de rechter van oordeel dat de indiener in gebreke was gebleven, bijvoorbeeld omdat het beroep te laat was ingediend of de indiener het griffierecht niet had betaald.

Beroepszaken en voorlopige voorzieningen
Bestuursrecht gaat over geschillen met bestuursorganen, over bijvoorbeeld de hoogte van uitkeringen, ontslag van ambtenaren, pensioenen en bouwvergunningen.
Het gaat om beroepszaken en daarmee samenhangende verzoeken om voorlopige voorzieningen.

Vereenvoudigde behandeling
In een beroepszaak beoordeelt de rechtbank eerst of de zaak zonder zitting afgehandeld kan worden in een zogenoemde vereenvoudigde behandeling.  In 2004 zijn op deze wijze ruim 4 duizend zaken afgedaan. Ongeveer een derde van deze zaken is inhoudelijk beoordeeld. In de overige zaken was de rechter van oordeel dat de indiener in gebreke was gebleven, bijvoorbeeld omdat het beroep te laat was ingediend of de indiener het griffierecht niet had betaald.

Voorlopige voorzieningen
In afwachting van een uitspraak van de rechter probeert de indiener van een beroep soms de werking van het aangevallen besluit op te schorten. Hiertoe vraagt hij de rechtbank om een voorlopige voorziening. In 2004 is in 5,9 duizend zaken een uitspraak gedaan over dergelijke verzoeken. In zeven op de tien zaken was dit een afwijzing van het verzoek.

bron: CBS