In 2006 tariefsverhoging NS van 1,8% om verdere reizigersgroei te bevorderenNS zet het sinds 1995 gevoerde gematigde tarievenbeleid voort: per 1 januari 2006 wil NS de prijzen generiek gemiddeld met slechts 1,8% verhogen. Daarnaast wordt een aantal specifieke veranderingen in het tarief- en kaartsysteem voorgesteld. Met deze beperkte verhoging wil NS verdere groei van het aantal reizigers bevorderen.De voorstellen voor aanpassing van de tarieven zijn door NS ter advisering voorgelegd aan de consumentenorganisaties, verenigd in het LOCOV.

De treinreizigers hechten grote waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening van NS. NS heeft daarom de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd en wil dit structureel voortzetten. Belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn:
*groei in het vervoersaanbod, mogelijk gemaakt door uitbreiding van de dienstregeling in december 2005 en in de jaren daarna;
*verbetering van de reisinformatie en de aanspreekbaarheid voor klanten van onze servicemedewerkers en conducteurs;
*aanbieden van nieuwe producten en diensten aan de reizigers, gericht op comfort en beleving. Voorbeeld daarvan is het recent geïntroduceerde breedband internet.

NS is als Europese spoorwegonderneming uniek door op het Hoofdrailnet zonder subsidies een hoog niveau van dienstverlening tegen een redelijke prijs te realiseren. Om blijvend te kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en om de treinreizigers een veilige en comfortabele reis te bieden, is een gezonde financiële basis voor de onderneming noodzakelijk.

NS streeft naar verdere groei van het aantal reizigers én naar groei van het aantal reizigerskilometers. Vooral buiten de spitsuren is er ruimte om veel méér reizigers te vervoeren. Aanbiedingen als NS Zomertoer en - Herfsttoer blijken succesvol. Om nog meer reizigers te trekken zal NS in 2006 een grote marketingcampagne uitvoeren.
De afgelopen jaren heeft NS een hoog kostenbewustzijn gehanteerd en forse efficiencymaatregelen ingevoerd. Daarmee is de financiële ruimte gecreëerd om een gematigd tariefbeleid te voeren, waardoor de reële prijsstijging van treinkaartjes al jaren gering is. De stijging van de vergoeding voor het gebruik van het spoorwegnet is echter dusdanig hoog dat NS geen andere keuze heeft dan deze kostenstijging in het reizigerstarief door te berekenen.

Daarom is NS voornemens per 1 januari 2006 een gematigde prijsverhoging van generiek gemiddeld 1,8% door te voeren en daarnaast vanuit het principe 'de gebruiker betaalt' nog enkele specifieke maatregelen te nemen:
*het toevoegen van een tariefeenheid op negen plaatsen op het net, verdeeld over de drukke lijnen in de Randstad. Daarbij is het uitgangspunt dat het eerlijker is om een deel van de prijsaanpassing niet over het gehele land gelijk te verdelen, maar het accent iets meer te leggen op de trajecten waar de reizigers kunnen kiezen uit een veel groter aanbod aan treinen. (Over deze toevoeging wordt gesproken met het ministerie van V&W. Mocht dit er toe leiden dat deze maatregel niet door kan gaan, dan is NS genoodzaakt te kiezen voor een hogere generieke gemiddelde prijsverhoging van 2,8%.)
*een verhoging van het 1e klas tarief, waarbij tegelijkertijd service en comfort voor deze groep reizigers verder verbeterd worden;
*afschaffing van de extra (quantum-)korting op de 5-Retourkaart; wel blijft de mogelijkheid bestaan om deze zowel op basis van vol als gereduceerd tarief aan te schaffen;
*een nieuwe opzet van het Voordeel-urenabonnement voor ouderen: zij krijgen de keuze uit drie varianten op de kaart, met en zonder vrije reisdagen, waarbij vrije reisdagen, naar keuze 1e of 2e klas, voor een gering bedrag worden aangeboden. Daarnaast komen er meer speciale aanbiedingen gekoppeld aan deze kaart.
Na advisering door het LOCOV zal NS in het najaar het definitieve besluit over de tariefaanpassingen voor 2006 bekendmaken.

bron:NSComments are closed.
%d bloggers liken dit: