'Het moet in de gelaatstrekken van de Protestantse Kerk in Nederland te zien zijn dat u er bent.' Dat zei ds. G. de Fijter, vice-preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zaterdag 11 maart 2006 tegen leden van de Indonesische christelijke gemeenschap in Nederland. PERKI, de Indonesische christengemeenschap, bestaat 75 jaar.

Op 11 maart 2006 was er in het Protestants Landelijk Dienstencentrum een ontmoetingsdag tussen afgevaardigden van de negen PERKI-afdelingen en de protestantse gemeenten waar zij mee samenwerken. PERKI wil geen aparte kerk zijn. Daarom zijn veel PERKI-leden lid van een protestantse gemeente. Naast inleidingen, koormuziek en dans werd er gediscussieerd over de toekomst. Daar kwamen praktische aanbevelingen uit, zoals: organiseer volgend jaar samen de startzondag (begin van het 'winterwerk'), stel de kerkelijke jongerengroep open voor de PERKI-jongeren (....en dan zeggen ze vanzelf 'kom pap/mam, ga ook eens mee kijken.'), verbeter de ledenadministratie, doe samen een diaconaal project,  laat speciale ambtsdragers een brugfunctie vervullen.
bron:PKN