In 2005 heeft de industrie voor 0,1 procentpunt negatief bijgedragen aan de economische groei. De economie groeide in 2005 met 1,1 procent. Dt blijkt uit nauwkeurige berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS)

Productie personenauto’s onderuit
De elektrotechnische industrie en de transportmiddelenindustrie deden het niet goed. De toegevoegde waarde daalde er in 2005 zelfs met 6 procent. Bij de elektrotechnische industrie had dit vooral te maken met een afnemende binnenlandse afzet. De productiedaling in de transportmiddelenindustrie hield verband met een afname van de productie van personenauto’s van maar liefst 40 procent.

Kleinere vraag aardgas
De lagere aardgasproductie heeft voor 0,2 procentpunt negatief bijgedragen aan de economische groei. Door een sterk teruggelopen buitenlandse vraag en een gemiddeld hogere temperatuur is in Nederland in 2005 minder aardgas gewonnen. Daardoor is het productievolume van de delfstoffenwinning met meer dan 8 procent gedaald.

Landbouwproductie iets gestegen
In 2005 hebben boeren 1 procent meer geproduceerd dan in 2004. Er waren goede oogsten van graan en gewassen uit de voedingstuinbouw. Bovendien presteerde de veehouderij goed. De aardappeloogst was evenwel lager dan in 2004. De productie van bloemen en planten daalde met bijna 2 procent. Dit kwam vooral door een daling van de export van snijbloemen naar het belangrijkste afzetland Duitsland.

Meer nieuwe woningen
De bouwproductie groeide in 2005 met 2 procent. De groei in 2005 is vooral te danken aan 6 procent meer investeringen in woningen. Ook zijn er 9 procent meer bouwvergunningen verleend en zijn er 3 procent meer woningen opgeleverd.

Overwegend hogere inkomens
De inkomens van de goederenproducenten zijn gegroeid. Dit komt allereerst door de hogere aardgasbaten in de delfstoffenwinning. Verder hebben ook de bouw, de industrie en de nutsbedrijven meer winst gemaakt. Deze producenten hebben geprofiteerd van een gunstiger verhouding tussen afzetprijzen en inkoopprijzen. Verder zijn de arbeidskosten minder hard gegroeid dan de productiewaarde.

Hoger inkomen delfstoffenwinning
Ondanks de productiedaling is het inkomen van de ondernemers in de delfstoffenwinning in 2005 fors hoger. In de delfstoffenwinning lagen de afzetprijzen gemiddeld 29 procent hoger dan in 2004, de inkoopprijzen zijn gemiddeld met 10 procent gestegen. Hierdoor is het inkomen uit de winning van aardgas en aardolie met bijna 40 procent toegenomen.

bron:CBS