Het producentenvertrouwen in de industrie is in februari 2006 gestegen naar 4,6. Dat is de hoogste stand sinds eind 2000. De ondernemers zijn in februari vooral positiever geworden over hun toekomstige productie. Het aantal ondernemers in de industrie dat de prijzen wil verhogen, is duidelijk hoger dan in 2005. 

Ondernemers vooral positiever over toekomstige productie
Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.
Het producentenvertrouwen in de industrie is in februari 1,6 punt hoger dan in januari. Al vijf maanden op rij is het producentenvertrouwen hoger dan in de vierenhalf jaar daarvoor. Sinds december 2000 zijn de ondernemers in de industrie niet meer zó positief als in februari 2006.
De Nederlandse industriële ondernemers zijn vooral optimistischer over hun toekomstige productie. Ook over hun orderpositie en voorraad gereed product zijn ze positiever. Vooral de ondernemers in de investeringsgoederenindustrie zijn positief gestemd over hun orderpositie, met name over de orders uit het buitenland.
Industrie verwacht hogere prijzen
Het aantal ondernemers in de industrie dat hogere prijzen verwacht, is duidelijk hoger dan in 2005. In februari 2006 verwacht 18 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 8 procent lagere prijzen verwacht. Gemiddeld in 2005 verwachtte nog 11 procent van de ondernemers hogere prijzen, terwijl 9 procent lagere prijzen verwachtte. De producenten van investeringsgoederen en halffabrikaten verwachten in februari 2006 per saldo hogere prijzen. In de consumptiegoederenindustrie zijn de ondernemers die hogere prijzen en die lagere prijzen verwachten ongeveer in balans.
Het aantal ondernemers dat de personeelsomvang verwacht te verminderen, overtreft nauwelijks meer het aantal dat de omvang wil uitbreiden. Van de ondernemers wil 13 procent het aantal personeelsleden verminderen, terwijl 9 procent verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. Deze cijfers zijn gelijk aan vorige maand en de meest positieve sinds juni 2001.
bron:CBS