ING-bank mag invordering door curator niet belemmerenTussen de ING Bank en de curator in het faillissement van Aannemingsbedrijf Westerbaan bestaat een geschil omtrent een tweetal vorderingen. Het betreft een vordering op B., één van de bestuurders van Westerbaan en een vordering op Brandhold B.V.

Volgens de ING Bank vallen deze beide vorderingen onder haar pandrecht. Zij wenst de inning van deze vorderingen dan ook zelf ter hand te nemen. De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld -zoals de curator had betoogd- dat deze vorderingen niet onder het pandrecht van de ING Bank vallen en dat dan ook niet de ING Bank, maar de curator ter zake van deze vorderingen inningsbevoegd is.

bron:Rechtbank LeeuwardenComments are closed.
%d bloggers liken dit: