Met ingang van 1 oktober 2006 is Jan van Cuilenburg voor een tweede termijn van vijf jaar benoemd in het College van het Commissariaat voor de Media. In verband met omstandigheden thuis, die extra zorg en aandacht vragen, heeft Van Cuilenburg de minister verzocht hem niet meer als voorzitter, maar als commissaris voor een tweede termijn te benoemen. De minister heeft dit verzoek ingewilligd.

Met ingang van 1 oktober wordt Inge Brakman, commissaris sinds 1999, voorzitter van het Commissariaat. Het College van het Commissariaat, waarin naast Inge Brakman en Jan van Cuilenburg ook Tineke Bahlmann zitting heeft, zal in september met een aangepaste portefeuilleverdeling komen.
 
bron:CvdM