De persoonlijke begeleiding van studenten op hogeschool InHolland is onvoldoende. Dat is gebleken uit het steekproefsgewijze kwalitatieve onderzoek dat de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft uitgevoerd onder studenten van hogeschool InHolland. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het grote aantal klachten dat bij de LSVb binnenstroomt.

Bij 97 procent van de geïnterviewde studenten ontbreekt het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), terwijl de instelling dit wel belooft. Persoonlijke begeleiding is nu juist essentieel in het onderwijsconcept van InHolland, competentiegericht leren. Het gaat uit van een klein aantal contacturen, een eigen studietraject en veel zelfstudie. Meer dan de helft van de ondervraagden, 59 procent, geeft echter aan zich niet voldoende persoonlijk begeleid te voelen.

De grootste hogeschool van Nederland telt 41 duizend leerlingen, verspreid over 17 locaties en 200 verschillende opleidingen. Naar aanleiding van een eerdere LSVb-steekproef en de klachten die na de uitzending over de hogeschool op de website van Nova verschenen, is de Onderwijsinspectie een onderzoek naar InHolland gestart. LSVb-voorzitter Kim Toering: 'Dit bevestigt het beeld dat we al hadden. InHolland adverteert met een sterke persoonlijke benadering en aandacht voor de individuele student. De instelling komt belangrijke beloftes aan de studenten dus niet na. Hierin moet heel snel verandering komen.'

bron:LSVB