GroenLinks dient een initiatiefwet in om werkgevers te verplichten hun bijdrage in de kinderopvang te betalen. Teveel werkgevers laten hun werknemers met kinderen op dit punt in de steek. Ouders komen daardoor in de problemen. Een verplichte werkgeversbijdrage geeft ouders zekerheid en werkgevers duidelijkheid.

Veel ouders lijden onder de hoge kosten van de kinderopvang in Nederland. Dat komt deels doordat werkgevers weigeren om mee te betalen. De Wet Kinderopvang rekent wel op een werkgeversbijdrage, maar stelt die niet verplicht. Een kwart van de werkgevers betaalt niet mee aan de kosten van de kinderopvang. Bij veel regelingen gelden beperkingen en is er bijvoorbeeld slechts geld voor kinderen van 0-4 jaar. Minister de Geus verwachtte bij het indienen van de Wet kinderopvang dat 90% van alle werknemers een werkgeversbijdrage zou ontvangen. Goede en betaalbare kinderopvang is essentieel voor een volwaardige arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarom moet dit gat in de wet worden gedicht en moet de werkgeversbijdrage verplicht worden gesteld.

De initiatiefwet van GroenLinks stelt werkgevers verplicht om een percentage van het loon van alle werknemers tezamen af te staan aan de belastingdienst. De bijdrage wordt geheven en ingevorderd door de belastingdienst. Uit de bijdragen wordt door de belastingdienst een toeslag uitgekeerd. Wanneer à©à©n ouder voor de toeslag in aanmerking komt, bedraagt deze per kind ten hoogste een zesde deel van de kosten van kinderopvang. Komen beide ouders voor de toeslag in aanmerking dan bedraagt deze per kind ten hoogste een derde deel van de kosten van de kinderopvang. Door deze wetswijziging hoeven ouders niet meer zelf in de clinch met werkgevers over de bijdrage. GroenLinks wil dat het wetsvoorstel per 1 januari 2006 van kracht wordt, een jaar na de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang.

De regering wil werkgevers nog tot 1 juli 2006 de tijd geven om vrijwillig hun bedrage te leveren. Dan pas vindt er een evaluatie plaats van het aandeel van de vrijwillige werkgeversbijdragen en heroverweegt het kabinet eventueel zijn standpunt.
Kamerlid Naïma Azough vindt dat werkgevers lang genoeg de tijd hebben gehad. Ouders draaien op voor de toch al hoge kosten. Het effect hiervan is desastreus. Moeders stoppen met werken of gaan minder werken om de opvangkosten te drukken. Dit zijn onvoorziene, negatieve effecten die de wet niet als bedoeling kan hebben gehad.

GroenLinks staat voor goede en betaalbare kinderopvang. Wij willen dat ouders, overheid à©n werkgevers daar aan meebetalen. De Wet Kinderopvang is bedoeld voor werkende ouders: het zou voor hen gemakkelijker worden om hun werkende leven te combineren met zorgtaken voor kinderen. Helaas heeft de Wet Kinderopvang het tegenovergestelde teweeg gebracht. De wet heeft geleid tot hoge kosten en veel bureaucratie, onzekerheid en stress. Daar wil GroenLinks met dit initiatiefwetsvoorstel een eind aan maken.

bron:Groenlinks