Niemand in de publieke en semi-publieke sector mag meer verdienen dan de minister-president. Dat stelt GroenLinks voor in het wetsvoorstel “maximering publieke topinkomens”. De Kamer heeft lang genoeg gewacht op het kabinet en op de commissie Dijkstal. Topinkomens die zijn vstgelegd in lopende contracten dienen onmiddelijk te worden bevroren.

Door de vertragingstactieken van het kabinet zijn de inkomens in de publieke sector volgens GroenLinks alleen maar gestegen: topbestuurders van energiebedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en woningcorporaties verdienen veel meer dan premier Balkenende. Genoeg is genoeg, vindt GroenLinks, en daarom is het de hoogste tijd een duidelijke grens te trekken.
Daarom heeft GroenLinks en initiatiefwet gemaakt die alle publieke en semi-publieke topinkomens aan banden legt. In het pre-ontwerp van wet “maximering publieke topinkomens” wordt geregeld dat in de gehele publieke en semi-publieke sector, het salaris van de minister-president het maximum wordt voor alle werknemers, bestuurders, adviseurs en toezichthouders: iedereen die wordt betaald uit belasting- en premiegeld, komt onder deze “MP-norm” te vallen. Het gaat dus niet alleen om ambtenaren bij ministeries en overheidsinstellingen als de Nederlandse Bank, het UWV en het CWI, maar ook om de topbestuurders van onder meer ziekenhuizen, energiebedrijven, scholen, universiteiten en woningcorporaties. De wet wordt natuurlijk ook van toepassing verklaard op de vele veelverdienende interim-managers en adviseurs in publieke dienst.

De wet kan helaas alleen worden toegepast op nieuwe contracten. Als het aan GroenLinks ligt, worden de huidige topinkomens in de (semi-)publieke sector op z’n minst bevroren.

Deze week gaf minister De Geus toe dat terrorisme-coördinator Joustra nog steeds op de loonlijst staat bij zijn oude werkgever UWV. Ook blijkt dat de huidige UWV-top van de minister een bonus heeft gekregen van 5% bovenop hun toch al riante salaris. Dit terwijl de Nationale Ombudsman onlangs in een rapport concludeerde dat het UWV extreem slecht functioneert. GroenLinks vindt dat deze bonus, en zeker die van Joustra, moet worden teruggestort.

bron:GroenLinks