Minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) heeft twee cheques van 450.000 euro overhandigd aan de bedrijven PBF Group b.v. uit Almelo en Exendis b.v. uit Ede. Deze bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan hiermee innovatief onderzoek doen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. De aanpak gebeurt volgens de SBIR-formule (small business innovation research programme), waarmee de overheid opdrachten voor innovatief onderzoek op maatschappelijke themas aan het mkb uitbesteedt. EZ onderzoekt momenteel met deze pilot hoe SBIR in Nederland kan worden ingevoerd.

PBF en Exendis hebben met een haalbaarheidsonderzoek aangetoond dat hun projecten een grote bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing en duurzaamheid à©n een grote kans maken op het introduceren van de door hun te ontwikkelen technologie. De projecten van deze twee bedrijven zijn beoordeeld als meest veelbelovend en grensverleggend en geselecteerd uit zeventien projecten van bedrijven. Beide bedrijven gaan ieder een door EZ betaald research&development-traject in van twee jaar. Daarna moeten de bedrijven zelf samen met externe financiers het project verder brengen tot een marktrijp product.

Het model voor aanbesteden van innovaties komt uit de VS. De overheid neemt daarbij een groot deel van de kosten voor haar rekening, zoals de kosten voor het
haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en het R&D-traject (fase 2). Voor fase 3 moet de
mkb-ondernemer een externe financier bereid vinden voor (mede-)financiering. In de VS loopt SBIR al meer dan twintig jaar en is een groot succes.

EZ wil met SBIR starters, jonge groeiers en het mkb een zetje in de rug geven en ze
uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Hiermee speelt het ministerie in op het bevorderen van het innovatief vermogen bij het mkb en op het belang van vermarkten van kennis. Het is de bedoeling dat ook andere departementen starten met dergelijke pilots.

bron:EZ