De Inspectie Verkeer en Waterstaat wil een vliegverbod voor lichte sportvliegtuigen (onder de 450 kg) boven de bebouwde kom. Dit advies heeft de inspectie vandaag uitgebracht aan staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Het advies is ingegeven door de zorg van de inspectie naar aanleiding van een aantal recente ongelukken met ultralights. De inspectie constateert dat het aantal ultralights de laatste jaren flink is toegenomen doordat de vliegtuigen zuinig in gebruik zijn en de aanschafkosten laag liggen. In Nederland zijn op het moment 378 ultralights geregistreerd.

De inspectie heeft op verzoek van het gemeentebestuur van Stadskanaal het luchtruim in de omgeving van het vliegveld Vledderveen tot nader order gesloten. De komende weken zal de inspectie intensief toezien op de veiligheidscultuur bij de vliegverenigingen. Aan de orde komen daarbij zaken als hoe worden vluchten voorbereid en hoe kritisch is men ten opzichte van elkaar bij fouten. Het vliegveld van Stadskanaal zal als eerste worden bezocht. Over de oorzaak van de ongevallen is contact gelegd met de KLPD (Luchtvaartpolitie). Verder wordt afgewacht of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek instelt. Zo niet dan zal de inspectie zo'n onderzoek zelf instellen. Het is de inspectie opgevallen dat er bij de laatste twee ongevallen sprake was van een hoge leeftijd van de piloot. Daarom adviseert de inspectie een leeftijdsgrens in te stellen.

bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat