Fouten bij bewaren en bereiden van voedsel leiden jaarlijks tot naar schatting 300.000 tot 750.000 voedselinfecties.  Deze fouten kunnen thuis gemaakt worden, maar ook bij een ondernemer in de horeca, detailhandel of een ambachtelijk bedrijf (zoals bakker, slager, groenteboer). In 2004 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ruim 70.000 inspecties uitgevoerd bij bedrijven in de diverse branches, waarbij gecontroleerd werd op voedselveiligheidsvoorschriften.

Het aantal en soort overtredingen van de voorschriften verschilt per branche. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zijn maatregelen genomen (schriftelijke waarschuwing of boeterapport). Het percentage maatregelen liep op tot 32%. Gezien de kans op het ontstaan van onveilig voedsel in deze situaties, zal de VWA het toezicht dan ook voortzetten. Daarbij wordt voornamelijk gelet op de sectoren met de meeste overtredingen.

bron:VWA