De helft van alle intensive care-afdelingen schat het eigen niveau van zorg te hoog in. Hierdoor lopen ernstig zieke patiënten het risico op een afdeling terecht te komen waar ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Intensive care-afdelingen moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Op een intensive care liggen patiënten die zonder intensieve behandeling een grote kans hebben om te overlijden. Intensive care-afdelingen zijn onder te verdelen in drie niveaus: hoog, midden en laag. Het hoogste niveau is geschikt voor patiënten met het hoogste overlijdensrisico. Een groot aantal afdelingen voldoet niet aan de kwaliteitseisen die bij het eigen genoemde niveau hoort. De inspectie eist dat het veld voor 1 januari 2006 richtlijnen opstelt voor een eenduidige niveau-indeling, omdat de indeling nu niet scherp is.

Bij de helft van de afdelingen is niet duidelijk wie medisch eindverantwoordelijk is, omdat daar geen goede afspraken over zijn gemaakt. Dit verhoogt het risico op
onverantwoorde en onveilige zorg. Goede afspraken over de medische
eindverantwoordelijkheid zijn een voorwaarde voor verantwoorde zorg. Op intensive
care-afdelingen van het laagste niveau werken meestal geen of weinig intensivisten, terwijl deze specialisten zich juist hebben toegelegd op de zorg voor intensive care-patiënten. Op sommige afdelingen werken zoveel verschillende medisch specialisten, dat het verwarrend is voor het verplegend personeel.

Het transport van instabiele patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere
ziekenhuis is slecht georganiseerd. Alle ziekenhuizen moeten wel eens een ernstig zieke patiënt vervoeren. Dit komt maar zo weinig voor dat ze niet genoeg ervaring
opbouwen. Slechts twee intensive care-afdelingen van het hoogste niveau beschikken over de juiste voorzieningen om ernstig zieke patiënten op te halen. Door personeelstekort is er te weinig medisch en verpleegkundig personeel. Soms worden patiënten vervoerd door regulier ambulancepersoneel, terwijl dit onder deskundige begeleiding moet. Niet alle ziekenhuizen beschikken over de juiste mobiele apparatuur en medicatie.

Er moeten op korte termijn regionale afspraken komen voor het transport van instabiele patiënten. Afgelopen jaar is al gewerkt aan het opstellen van richtlijnen om de drie niveaus van de intensive care af te bakenen. De inspectie toets in 2006 alle intensive care-afdelingen opnieuw aan deze richtlijnen om te kijken of de kwaliteit van zorg is verbeterd.

bron:IGZ