Vanaf 16 maart tot en met juni 2006 mogen mensen met hobbypluimvee hun dieren preventief laten inenten tegen vogelgriep. Ook voor commerciële houders van pluimvee met vrije uitloop is vaccinatie nu een mogelijkheid. Ingeënt pluimvee is minder gevoelig voor het vogelgriepvirus. Als gevaccineerde vogels toch worden besmet met het virus, verspreiden ze zelf minder virus.

Alternatief voor afschermplicht
De vaccinatie is vrijwillig en biedt een alternatief voor het afschermen van pluimvee. Voor pluimveehouders die hun dieren niet inenten, blijft een afschermplicht gelden. Vaccinatie geeft geen garantie dat dieren bij een eventuele uitbraak van vogelgriep in de buurt niet worden geruimd. Dit gebeurt echter alleen als dat echt nodig is om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Dierenarts
Houders van hobbypluimvee die hun dieren willen laten vaccineren, moeten contact opnemen met hun dierenarts. Tijdens een eerste bezoek zal deze bloed afnemen, vaccineren en de dieren registreren. Na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie. Tijdens een derde bezoek neemt de dierenarts nog een keer bloed af voor onderzoek. Drie weken na de tweede vaccinatie mogen de dieren weer naar buiten. Het vaccin is ongeveer een jaar werkzaam.
De pluimveehouder moet het vaccineren zelf betalen. Het ministerie van LNV betaalt de kosten van het bloedonderzoek. Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenloopkippen laten vaccineren. Hobbydierhouders mogen alleen kippen, kalkoenen, eenden en ganzen laten vaccineren. Alle dieren moeten ouder zijn dan zeven weken, omdat ze dan volgroeid zijn.
Europese Unie
De Europese unie heeft op 22 februari ingestemd met het Nederlandse vaccinatieplan. De Europese Commissie stelt wel voorwaarden aan de vaccinatie. Zo mogen gevaccineerde levende kippen niet de grens over. Gevaccineerd pluimvee moet in Nederland worden geslacht. Wel mag het vlees van gevaccineerde kippen worden uitgevoerd.
bron:LNV