De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) zal worden opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad van op voorstel van minister Donner van Justitie heeft ingestemd.

Daarnaast zal de verzorgingstermijn bij eenouderadoptie teruggebracht worden van drie naar een jaar. De wijziging van de verzorgingstermijn is ook gunstig voor de partner van de adoptiefouder die later besluit het buitenlands kind te adopteren. De termijn van samenwonen van drie jaar bij stiefouderadoptie wordt geschrapt. Daardoor kan de adoptie van een kind geboren in een lesbische relatie reeds ten tijde van de geboorte plaatsvinden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD