Het International Atomic Energy Agency (IAEA) uit Wenen onderzoekt op verzoek van de Kernfysische Dienst van de VROM-Inspectie de veiligheid in kerncentrale Borssele. Een internationale groep van twaalf deskundigen, een Operational Safety Review Team (OSART), aangevuld met vier waarnemers, start vandaag met het onderzoek. De Nederlandse overheid wil regelmatig internationale onderzoeken bij Borssele laten uitvoeren. Het onderzoek loopt tot 7 december.

Het veiligheidsonderzoek
Het onderzoeksteam kijkt onder meer naar Management en Organisatie, Opleidingen, Bedrijfsvoering, Onderhoud, Technische Ondersteuning, Stralingsbescherming, Chemie en het Noodplan van de kerncentrale. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor een veilige exploitatie van een kerncentrale. De conclusies van het onderzoek worden getoetst aan internationaal geaccepteerde goede werkwijzen.

De resultaten
Het IAEA is een onafhankelijke op wetenschap en technologie gebaseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het eindrapport van het onderzoek wordt begin 2006 aangeboden aan de  Kernfysische Dienst van de VROM-Inspectie. De Kernfysische Dienst waakt over de veiligheid van nucleaire installaties en de opslag en het transport van nucleair materiaal.

bron:VROM