Het Bureau Bovenregionale Recherche Haaglanden/Hollands Midden heeft in samenwerking met de Nationale Recherche Unit een internationale bende vervalsers aangehouden. Het criminele samenwerkingsverband wordt ervan verdacht zich op grote schaal bezig te houden met het importeren en distribueren van vals geld en valse identiteitspapieren.

Uit het onderzoek bleek dat een voornamelijk uit Bulgaren bestaande groep zich gedurende langere tijd bezighield met het vanuit Bulgarije importeren van grote hoeveelheden valse euro biljetten (ter waarde van ongeveer een half miljoen euro) en valse identiteitspapieren van diverse nationaliteiten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het valse geld en de identiteitspapieren vermoedelijk gefabriceerd werden in Bulgarije en naar Nederland werden getransporteerd. Het valse geld en de valse identiteitspapieren werden in Nederland door in Nederland verblijvende Bulgaren onder diverse afnemers gedistribueerd. Deze brachten het geld vervolgens in omloop. Eerder in het onderzoek zijn door bureau BBR al acht verdachten aangehouden en gehoord. Deze acht zijn in verband met hun geringe rol niet voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek wordt ondersteund door Europol en de Bulgaarse autoriteiten.

Op dinsdag 7 juni werden in Den Haag in acht woningen invallen gedaan, waarbij dertien verdachten werden aangehouden. Tijdens de doorzoekingen werd een zeer grote hoeveelheid (ongeveer 1000) valse blanco paspoorten aangetroffen. Van de dertien verdachten variërend in leeftijd van 44 tot 51 jaar zitten er nu nog negen in voorlopige hechtenis.

Aansluitend aan deze eerste aanhoudingen, heeft het BBR op dinsdag 14 juni opnieuw aanhoudingen verricht. Ditmaal werden in vijf panden in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel invallen gedaan door de politie. Hierbij werden vijf verdachten aangehouden, die verdacht worden van het grootschalig handelen in en het uitgeven van vals geld. Deze verdachten, variërend in leeftijd van 25 tot 44 jaar, zijn vrijdag 17 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Haagse rechtbank.

bron:OM