Internationale Big Jump in Delftse HoutZondagmiddag om 14.00 uur zijn ca. 150 mensen in recreatieplas de Delftse Hout gesprongen om de aandacht te vestigen op het belang van schoon zwemwater. Milieuorganisatie Stichting Reinwater organiseerde deze 'Big Jump' voor de eerste keer in Nederland. De Big Jump maakt deel uit van een jaarlijks terugkerende internationale watermanifestatie, die door een groot aantal Europese organisaties wordt georganiseerd.

Tijdens de Big Jump sprongen op ruim 200 plaatsen in Europa duizenden mensen in de Europese wateren. De aandacht voor schoon water is nodig omdat vooral de binnenwateren nog niet voldoen aan de Europese zwemwatereisen.

Programma
De Big Jump ging zondag 17 juli om 13.45 uur van start met een welkomstwoord van directeur Ilse Dresscher, Europarlementslid Dorette Corbey en wethouder Vuijk van de gemeente Delft. Om exact 14.00 uur werd het startschot voor de Big Jump afgevuurd en sprongen alle deelnemers tegelijkertijd in het water.
De Big Jump werd omlijst met een aantal spetterende activiteiten. Bovendien zijn een groot aantal kunstwerken tentoongesteld, die scholieren de afgelopen maanden in het stroomgebied van de Rijn hebben gemaakt. Ook was er de hele middag de mogelijkheid om het educatieschip van Stichting Reinwater 'De Watervlo' te bezoeken.

Website meldpunt zwemwater
Stichting Reinwater heeft samen met Stichting De Noordzee en de ANWB een nationaal meldpunt zwemwater opgericht. Dit meldpunt stelt mensen in staat om ziekte als gevolg van een duik in te vervuild water te melden. De zwemwaterkwaliteit is over het algemeen goed te noemen. Toch is zwemmen in Nederland niet zonder risico's. Zon 100.000 mensen worden per jaar ziek van een duik in vervuild water. Poep- en plas bacteriën en blauwwieren zorgen vaak voor maag-darm klachten en misselijkheid. Reinwater roept mensen dan ook op zich te melden. We krijgen zo een beter inzicht in de klachten. Tevens kan iedereen door te kijken op www.meldpuntzwemwater.nl zelf zien hoe het met de ziektemeldingen staat in uw favoriete zwemwater. Zeker op onofficiële zwemlocaties is dit meldpunt een belangrijk hulpmiddel.

De milieuorganisaties werken in het meldpunt samen met provincies en waterbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de controle op zwemwater.

bron:Stichting ReinwaterComments are closed.
%d bloggers liken dit: