De opsporingsdiensten van Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk hebben in de avond- en nachtelijke uren van 10 juni en 11 juni 2006 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen drugshandel en drugstoerisme. Tijdens de Etoile-actie van de afgelopen nacht werden in België o.a. 7,5 kg softdrugs, 172 gr. Cocaïne, 1 kilo heroïne, 1 kilo versnijdingmiddel en 20 slag en steekwapens aangetroffen en inbeslaggenomen. Mogelijk afgeschrikt door de massieve controles in België werden bij naar Frankrijk, België en Luxemburg terugkerende drugstoeristen maar minimale hoeveelheden drugs aangetroffen.

Goede samenwerking
Dankzij het nieuwe Benelux-verdrag over politiesamenwerking kunnen politieagenten uit de Benelux sinds januari 2005 in de drie landen verdachten achtervolgen en controleren. Bij de actie van vorige nacht zijn controles uitgevoerd langs autosnelwegen en gewestwegen, op treinen en in drugspanden. De samenwerking tussen alle deelnemende landen is bijzonder goed verlopen. Er zijn onmiddellijke resultaten geboekt en de actie heeft informatie opgeleverd die zeer waardevol is voor de strijd tegen drugs in de toekomst.

Aan de actie in Nederland hebben 80 medewerkers van de regiokorpsen in Zuid-Nederland, Rotterdam-Rijnmond, het Korps Landelijke Politiediensten, de Douane en de Koninklijke Marechaussee deelgenomen. In België zijn ongeveer 260 medewerkers van Federale en Lokale Politie en van Douane ingezet. Luxemburg en Frankrijk waren vertegenwoordigd met ongeveer 50 opsporingsambtenaren. In België is gecontroleerd in de grensstreken boven Gent, Antwerpen, Turnhout, en regio Luik. De Federale Politie heeft de Wegpolitie en de Spoorwegpolitie ingezet langs de autosnelwegen en op 10 treinen.

In Nederland waren de acties waren gericht op zowel inkomend als uitgaand verkeer op de verkeersassen naar en van het zuiden. Inkomend, onder andere in en rond Maastricht en Rotterdam, observeerden de deelnemers personen en voertuigen waarvan het vermoeden bestond dat ze Nederland in reisden om harddrugs of grotere hoeveelheden softdrugs te kopen. Tijdens controles van de hogesnelheidstrein Thalys werd daarbij gebruik gemaakt van drugshonden. Bovendien controleerden douanemedewerkers van Nederland en Frankrijk het vliegverkeer vanaf secundaire vliegvelden in Nederland naar met name secundaire vliegvelden in Frankrijk

Resultaten
In Zuid-Nederland werden op de autosnelwegen 10-tallen Franse- en Belgische voertuigen gecontroleerd. Opvallend was daarbij dat slecht bij een 6-tal Fransen kleine hoeveelheden softdrugs werden aangetroffen. In Tilburg werd 1 Belg aangehouden die 10 gram softdrugs in bezit had. Na het betalen van een boete van 220,= werd hij heengezonden. Bij een 7-tal Belgen werden minimale hoeveelheden softdrugs aangetroffen. In Roosendaal werden in het totaal 6 Belgen aangehouden. 3 van hen bleken in het bezit van 28 gram Hennep. Na het betalen van een boete van 450,= werden zij heengezonden. 3 anderen bleken in het bezit van 200 gram hennep en 0,5 gram cocaïne. Na verhoor werden zij heengezonden. In Terneuzen werden 10-tallen Belgische en Franse voertuigen gecontroleerd. Hierbij werd in het totaal 260 gram softdrugs, 77 gram hash, 26 joints en 10 Space Cakes in beslaggenomen. Er werd daarbij niemand aangehouden. Tijdens de controles in de Thalystrein tussen Rotterdam en Parijs werd door Nederlandse politie/ambtenaren en Franse Douaneambtenaren gecontroleerd. Ook dit leverde maar minimale drugsvangsten op. 3 Joints in het totaal.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Franse Douane resulteerde in het controleren van 7 Nederlandse vliegtuigen op regionale vliegvelden in Frankrijk. In België werden in en rondom de steden Antwerpen, Gent, Turnhout en Luik bij 2400 voertuigen en ruim 2800 personen gecontroleerd op drugsbezit. Er werd 7,5 kilo softdrugs aangetroffen, 172 gram cocaïne, 1 kilo heroïne, 1 kilo versnijdingsmiddel, 19 XTC tabletten, 30 hennepplanten, 670 gr. Paddos en 12 stukjes Spacecake. Ook werden 20 verboden slag- en steekwapens inbeslaggenomen. In het totaal werden 5 personen aangehouden waaronder 4 Fransen bij een inval in een drugspand in Antwerpen. In Luxemburg werden in het totaal 91 gram softdrugs, 25 gram heroïne en 2 gram cocaïne in beslaggenomen.

Opsporingsmiddel
Tijdens deze controle is gebruik gemaakt van de Catch Ken. Catch Ken is een systeem dat alle nummerplaten van voertuigen die passeren 'scant' en vergelijkt met een bestand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. In het systeem kunnen ook nummerplaten worden ingebracht waarvan de politie het vermoeden heeft dat deze kunnen passeren. De waarnemer krijgt vervolgens een signaal dat het systeem een hit heeft en geeft dat door aan een andere politie-eenheid. Deze kan controleren of het systeem daadwerkelijk een nummerplaat heeft gelezen die voorkomt in een van de ingevoerde registers om vervolgens gerichte actie te ondernemen.

Geschiedenis
Onder de naam Hazeldonk werken opsporingsdiensten van de verschillende landen sinds 1995 met elkaar samen. Doel van deze samenwerking is drugspanden die overlast veroorzaken in de steden ontmantelen en de kleinschalige drugshandel (het drugstoerisme) tussen de Benelux en Frankrijk bestrijden. Daarvoor is in Nederland het Joint Hit Team opgericht. Dat vanuit Roosendaal en Maastricht drugdealers trachtten te onderscheppen. In de eenheden werken Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Franse politiemensen. Voordelen van het Joint Hit Team zijn onder andere dat de informatie-uitwisseling veel sneller en soepeler verloopt en politieagenten uit de twee landen leren vlot met elkaar samenwerken. Eén van de resultaten is dat internationale samenwerking steeds beter verloopt. Betrokken landen hebben afgesproken een aantal keer per jaar een gezamenlijke controleacties te houden.

Drugspanden
De overlast die vroeger werd veroorzaakt door het drugstoerisme heeft zich nu gedeeltelijk verplaatst naar de buurten rond drugspanden in verschillende Belgische steden. Noord-Fransen komen er cocaïne en heroïne kopen en veroorzaken daardoor problemen in de omgeving rond die panden. Begin 2005 hebben de politiediensten van de Benelux en van Frankrijk besloten de strijd tegen het drugstoerisme en de drugsrunners anders aan te pakken. Niet enkel meer de drugstoeristen op treinen of langs snelwegparkings worden aangepakt; ook de verkooppunten waar de drugs aan de man worden gebracht, zijn het doelwit van de Etoile-acties.

bron: Politie Midden- en West Brabant