De FIOD-ECD heeft op 21 juni twee personen aangehouden die o.a. verdacht worden van de levering van ongeregistreerde medicijnen en medicijnen die vallen onder de Opiumwet via een internetapotheek. Het betreft een apotheker en een directeur van een farmaceutische groothandel.

De twee personen worden verdacht van het feitelijk leiding geven via diverse BV's aan:

in-/uitvoer van medicijnen die vallen onder de Opiumwet;
in-/uitvoer van ongeregistreerde medicijnen;
het vervalsen van doktersrecepten en facturen;
dan wel deelname aan een criminele organisatie.
In de periode vanaf 1 mei 2003 werden op diverse internetsites geneesmiddelen te koop aangeboden, waarvan de verkoop en levering plaats heeft gevonden door de internetapotheek.

Via deze (internet)sites konden klanten (particulieren) geneesmiddelen bestellen.

Na de door de klanten op de internetsite geplaatste bestellingen, na de verrichte betalingen daarvan en na goedkeuring van de bestellingen door de internetartsen werden de geneesmiddelen door de internetapotheek als briefpostzendingen naar de desbetreffende afnemers verzonden.

De verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Op vordering van het Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbosch heeft de rechter-commissaris de twee verdachten in bewaring gesteld.

In het belang van het onderzoek worden thans geen verdere mededelingen verstrekt.

bron:OM