De nieuwe online behandeling van mensen met een alcoholprobleem blijkt succesvol en geeft opzienbarende resultaten. De voor de reguliere verslavingszorg zo moeilijk bereikbare drinkers - vrouwen, goed opgeleiden en werkenden - willen online hulp op www.alcoholdebaas.nl. Dit is een belangrijke doorbraak voor de verslavingszorg.

Het aantal online aanmeldingen van vrouwen en werkenden ligt ruim twee keer zo hoog als bij de reguliere, face-to-face behandeling. Een zeer groot aantal, meer dan de helft van de deelnemers, is hoog opgeleid. Het alcoholgebruik van de eerste deelnemers die de behandeling hebben afgerond is fors gedaald en ook gezondheidsklachten blijken na de internetbehandeling te zijn afgenomen.

Sinds de start van www.alcoholdebaas.nl  op 21 maart jl. overstijgt het aantal aanmeldingen de verwachtingen. Er meldt zich bovendien een heel andere groep mensen dan degenen die naar een verslavingszorginstelling toegaan voor hulp en behandeling. Opvallend is dat de online therapeuten een verdubbeling van het aantal deelnemende vrouwen waarnemen ten opzichte van de reguliere, face-to-face behandeling. De reguliere cliëntenpopulatie bestaat voor 23% uit vrouwen en bij internetbehandeling is dat 48%. Ten aanzien van werk is het verschil nog groter: van de face-to-face cliënten heeft slechts 33% werk en bij alcoholdebaas.nl heeft 73% nog een baan. Het opleidingsniveau ligt ook flink hoger. Van de cliënten die zich bij de reguliere behandeling melden is 15% hoog opgeleid, terwijl 52% van de alcoholdebaas.nl deelnemers een opleiding op HBO niveau of hoger heeft.

De online deelnemers willen het tij keren en eerder aan hun drankprobleem werken. Bekend is dat veel drinkers al 10 jaar of langer in de problemen zitten voordat ze hulp zoeken. Alcoholdebaas.nl biedt uitkomst aan mensen die niet zo snel hulp zullen zoeken bij de reguliere hulpverlening. Dat is vanuit preventief oogpunt heel waardevol.

De online behandeling op www.alcoholdebaas.nl  is een initiatief van TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg. Het is een uitbreiding van het bestaande behandelaanbod en landelijk toegankelijk. Mensen die overmatig drinken krijgen via internet persoonlijke begeleiding van professionele en ervaren hulpverleners, maar blijven toch volledig anoniem.

De methode is ontwikkeld om in een vroeg stadium hulp te kunnen bieden. De ervaring leert dat probleemdrinkers pas hulp zoeken als de verslaving forse schade heeft toegebracht aan gezondheid, werk, financiën en/of relaties. Behandelingen slaan dan vaak minder goed aan. Op tijd ingrijpen is dus van groot belang. Het levert bovendien de samenleving een forse kostenbesparing op. TACTUS verwacht dan ook dat structurele financiering vanuit de overheid voor de internetbehandeling niet lang op zich zal laten wachten.

Goede resultaten
Behalve dat nu eindelijk de ´verborgen' probleemdrinkers die nog actief aan het arbeidsproces deelnemen worden bereikt, zijn de eerste behandelresultaten en ervaringen van de deelnemers ook zeer positief. Van de eerste deelnemers die de behandeling afrondden daalde het alcoholgebruik van gemiddeld 41 naar 11 glazen alcohol per week. De motivatie om de ongezonde drinkgewoonte aan te pakken is na deelname aan de internetbehandeling sterk verhoogd. Uit motivatiemetingen blijkt dat zorgen en gepieker over de risicovolle drinkgewoonte worden omgezet in actie. Klachten die samenhangen met overmatig alcoholgebruik, zoals depressie, vermoeidheid, maag-, darmklachten en seksuele problemen zijn afgenomen. De deelnemers zelf vonden de online behandelmethode een effectieve manier om het drinken weer onder controle te krijgen en zij hebben het contact met de hulpverlener als zeer prettig, persoonlijk en veilig ervaren.

De internetbehandeling is gratis en volledig anoniem. De deelnemer heeft individueel contact met een vaste hulpverlener. Gedurende een periode van ongeveer 3 maanden worden er twee keer per week berichten en opdrachten uitgewisseld tussen cliënt en hulpverlener, via een online cliëntdossier op de website. De deelnemer bouwt zo gaandeweg zijn eigen dossier op waarin de gehele ontwikkeling bewaard blijft.

TACTUS
TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg, is ontstaan uit een fusie in 2001 tussen verschillende verslavingszorginstellingen in het oosten van het land. TACTUS biedt advies, behandeling en informatie aan (de omgeving van) mensen die kampen met verslavingsproblemen. Tevens biedt zij deskundigheidsbevordering en consultatie op dit gebied. De 25 vestigingen van TACTUS bevinden zich in geheel Twente, een deel van Gelderland en een deel van Overijssel.

bron:Tactus