De stichting Brein vordert in kort geding vijf internetproviders te veroordelen om persoonlijke gegevens van klanten van die providers bekend te maken. Brein wil met die gegevens actie ondernemen tegen klanten die door middel van Kazaa ongeautoriseerde muziekbestanden op internet aanbieden. Zonder die gegevens kan Brein die klanten niet rechtstreeks verbieden op hun computer muziekbestanden aan te bieden om te downloaden.

Ook kan Brein dan niet rechtstreeks schadevergoeding eisen van die klanten. De internetproviders weigeren om de klantgegevens bekend te maken. Zij stellen dat alleen een strafrechter een bevel tot bekendmaking van persoonsgegevens kan geven. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken.

Maar zo'n bevel kan volgens de voorzieningenrechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. In deze zaak oordeelt de voorzieningenrechter dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken. Dat komt met name omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft de shared folders op de computers van de klanten onderzocht. Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles niet juist omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein.

bron:Rechtbank Utrecht