De internetsite van de Belastingdienst is technisch aangepast, zodat deze bijna geheel toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Bij een zogenoemde drempelvrijtest op 13 juni 2006 is vastgesteld dat de aanpassingen daarvoor ruim voldoende zijn.

De toegankelijkheid kan nog verder worden verbeterd met technische aanpassingen voor bepaalde onderdelen, zoals rekenprogramma’s. De Belastingdienst kiest echter voor een andere oplossing, omdat die aanpassingen zeer ingrijpend zijn. Mensen met een functiebeperking die hierdoor problemen ondervinden, kunnen voor ondersteuning bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

bron: Belastingdienst