De Europese Commissie wil de maximale verwerkingstermijn van binnenlandse en
buitenlandse bancaire overboekingen binnen Europa terugbrengen tot à©à©n dag.
Dit voorstel voor de zogeheten Europese betalingsruimte, maakte eurocommissaris Charlie McCreevy vorige week bekend. De Europese payment processor Interpay voldoet al sinds 2001 aan deze nieuwe norm. Dankzij kavelsettlement zijn zeer snelle overboekingen mogelijk. Kavelsettlement is door Interpay ontwikkeld en is uniek in Europa. Jaarlijks verwerkt Interpay op deze wijze ruim drie miljard transacties.

Kavelsettlement maakt het mogelijk om, na de verwerking van alle betaaltransacties, zeer frequent de bedragen vast te stellen die banken aan elkaar verschuldigd zijn. Deze verevening van verzamelde betalingen - de kavels - vindt minimaal eens per half uur plaats. In de praktijk komt dat neer op honderden keren per dag. Deze methode levert een belangrijke bijdrage aan effectief cash management voor banken en bedrijven. Kredietrisico's worden voorkomen en boekingsinformatie kan vaak en vlot via datacommunicatie worden verstrekt, waardoor banken hun klanten snel kunnen informeren over hun werkelijke saldo.

Uit een toetsing door De Nederlandsche Bank blijkt dat het Clearing & Settlement Systeem van Interpay voldoet aan de standaarden van de Europese Centrale Bank voor systeemkritische retailsystemen. Het gaat daarbij om tien Core Principles die alle aspecten van de organisatie omvatten: van beveiliging en bestuurseffectiviteit tot
beheersing van financiële risico's en juridische zaken. De Nederlandsche Bank heeft
haar bevindingen in september 2005 gepubliceerd.

bron:Interpay