In opdracht van het Landelijk Parket heeft de Nationale Recherche vannacht een aantal leden van de Hells Angels aangehouden. Ook worden clubhuizen van de Hells Angels doorzocht.

In de loop van maandag heeft het OM beloofd nadere mededelingen te doen over de grootscheepse akties die op meedere plaatsen in het land werden gehouden.

bron:OM