De bouw- en installatiesector moeten zich in de toekomst nog meer richten op duurzame innovaties. De markt voor nieuwe duurzame technieken is gunstig. Aan opdrachtgevers kan structurele kostenverlaging en energiebesparing worden geboden. Maar bovenal is duurzame innovatie noodzakelijk om internationale energiedoelstellingen te behalen.

Vernieuwing is nodig om de branches weer toekomstperspectief te geven. Dit is de belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit het Symposium Ecopower, georganiseerd door installatiebedrijf Unica op 30 juni te Hoevelaken.

Als à©à©n van de grootste installatiebedrijven in Nederland vindt Unica het belangrijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema's als duurzame energie en CO2 reductie. Daarom organiseerde Unica ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe hoofdkantoor in Hoevelaken een minisymposium over Ecopower, waarbij de vraag centraal stond in hoeverre duurzame innovaties nieuwe perspectieven bieden aan de bouw- en installatiesector. Eà©n van de sprekers was Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw. Hij benadrukte de rol van de installatiesector bij het mobiliseren van innovatiekracht.
Tijdens het symposium werd ook het nieuwste product van Unica gepresenteerd, de bio-energiecentrale. Deze installatie, die wordt gestookt op bio olie gaat een belangrijke rol spelen bij het behalen van (inter)nationale milieudoelstellingen (Kyoto). In oktober wordt de eerste bio-energiecentrale in gebruik genomen door zwembad Calluna in Ermelo. Ook voor grote 24- uursbedrijven kan met de kleinschalige bio-energiecentrale een grote winst worden behaald, zowel voor de exploitatiekosten als voor het milieu, vertelde Bertus den Toom van het energieteam van Unica.
Het symposium werd afgesloten met een financieel gebaar van Unica om het belang van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkelingen te onderstrepen: de overhandiging van een cheque t.w.v. 5000 euro aan Martien Lankester, directeur de Avalon Foundation. Avalon zet zich in voor de bevordering van biologische landbouw, landbouwmilieuprogramma's en duurzame plattelandsontwikkeling in de landen van Midden en Oost-Europa.

Nieuw hoofdkantoor
Na afloop van het symposium opende Minister mr. Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) 'op afstand' het nieuwe hoofdkantoor van Unica, gelegen aan de A1 in Hoevelaken. Het kantoor zal fungeren als centraal coà¶rdinatiecentrum voor de vijftien vestigingen en acht business units van Unica. Direct naast het kantoor is een goed geoutilleerde prefab-werkplaats gerealiseerd.
Algemeen directeur Daan van Vliet is trots op het gebouw: 'Voor ons is in de eerste plaats belangrijk dat het kantoor goed bereikbaar is voor onze relaties. Daarnaast moet het de bakermat zijn voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Op de begane grond hebben we daarom het 'Unica Plaza' ingericht. Deze ontmoetingsplaats is bedoeld om contacten te onderhouden, kennis en ideeën uit te wisselen, cursussen te geven en minisymposia te organiseren. Kortom: het is een concrete uitwerking van onze slogan: 'De Kunst van Samenwerken'.'

bron:Unica