In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Ross weten 20 miljoen euro in te zetten voor een aantal maatregelen om het mensen met een beperking (handicap) makkelijker te maken met het openbaar vervoer te reizen. Dit geld is vorig jaar toegevoegd aan de VWS-begroting. Oorspronkelijk was het gereserveerd voor Valys, het taxivervoer voor mensen met een beperking voor reizen naar bestemmingen buiten de regio waarin zij wonen. Via de minister van Verkeer en Waterstaat wordt het geld aan NS en ProRail beschikbaar gesteld.

Ross wil het geld niet gebruiken om er extra taxikilometers bij Valys mee te bekostigen. Weliswaar is het aantal pashouders fors gestegen (van ongeveer 40.000 in december 2004 tot ruim 68.000 op 1 november 2005), maar slechts weinig mensen blijken hun persoonlijk kilometerbudget (pkb) volledig te gebruiken. In de brief meldt Ross dan ook dat het persoonlijk kilometerbudget voor Valys-gebruikers in 2006 gelijk blijft: 750 taxikilometers voor een standaard pkb en 2250 kilometers voor een hoog pkb.
 
bron:VWS