In juli 2005 bedroeg de waarde van de ingevoerde goederen 20,2 miljard euro. Daarmee is de invoer 9 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De uitvoer was 6 procent hoger dan in juli 2004 en bedroeg 22,2 miljard euro. Het handelssaldo is hiermee gedaald ten opzichte van een jaar geleden en uitgekomen op een overschot van 2 miljard. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De waardestijgingen waren mede het gevolg van hogere in- en uitvoerprijzen. Juli 2005 telde à©à©n werkdag minder dan in 2004.

Invoer uit niet-EU-landen fors toegenomen
De waarde van de invoer uit landen buiten de Europese Unie bedroeg 9,2 miljard euro in juli 2005. Dit is 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Met name de invoer uit China en de VS was hoog. Uit beide landen zijn met name meer machines en transportmiddelen ingevoerd, terwijl uit de VS ook meer chemische producten geïmporteerd zijn. Uit EU-landen werden in juli 2005 goederen ingevoerd ter waarde van 11,0 miljard euro. Vergeleken met juli 2004 is dit 4 procent hoger.

Met een waarde van 5,4 miljard euro is de uitvoer naar niet-EU-landen 8 procent hoger uitgekomen dan in juli 2004. Vooral naar de VS en Rusland werd meer uitgevoerd. De uitvoer naar landen van de Europese Unie was 5 procent hoger en kwam uit op 16,8 miljard euro.

Hogere in- en uitvoer grondstoffen en minerale brandstoffen
Prijsstijgingen speelden de belangrijkste rol in de toegenomen in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen. In juli 2005 waren de in- en uitvoerwaarden van deze goederen, net als in voorafgaande maanden, fors hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de invoerwaarde van chemische producten nam sterk toe in juli 2005.

bron:CBS