Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldeed in 2004 aan de Nederlandse norm gezond bewegen. In Zuid-Holland en Limburg was het aantal inwoners met voldoende lichamelijke activiteit relatief laag.

Zuid-Holland en Limburg onder de maat
Rekening houdend met de verschillen in leeftijdsopbouw tussen de provincies voldeed bijna de helft van de mensen van 12 jaar en ouder in Zuid-Holland aan de Nederlandse norm gezond bewegen. Vooral in de GGD-regio’s Rotterdam, Nieuwe Waterweg Noord en Den Haag was het aandeel personen met voldoende beweging relatief laag. Ook in Limburg had iets minder dan de helft van de mensen voldoende beweging. De Limburgse GGD-regio’s verschilden onderling evenwel niet.
Tweedeling in Noord-Holland
Het percentage personen met voldoende beweging verschilde voor de gehele provincie Noord-Holland niet van het landelijk gemiddelde. Op het niveau van GGD-regio’s zijn er flinke verschillen. Het aandeel personen met voldoende beweging lag in de GGD-regio Amsterdam lager dan het landelijke gemiddelde. In de Kop van Noord-Holland en West-Friesland lag dit percentage juist hoger.
Friesland en Overijssel aan kop
In Friesland en Overijssel voldeden verhoudingsgewijs de meeste mensen aan de Nederlandse norm van gezond bewegen. Het hogere cijfer voor Overijssel komt in hoofdzaak voort uit het hoge percentage in de GGD-regio Twente. Ook de GGD-regio Gelre IJssel binnen de provincie Gelderland kende een bovengemiddeld aandeel mensen met afdoende lichamelijke activiteit.
Ernstig overgewicht speelt een rol
De verschillen tussen provincies en GGD-regio’s met het landelijk gemiddelde hangen niet samen met verschillen in leeftijdsopbouw tussen de regio’s. Wel speelt ernstig overgewicht een rol. In GGD-regio’s met relatief veel mensen met te weinig beweging wonen ook relatief veel mensen met ernstig overgewicht.
bron:CBS