De inwoners van de politie regio Noord Holland Noord, voelen zich dit jaar veiliger dan vorig jaar. 18% voelt zich ‘wel eens’ onveilig en dat is 6,7 % minder dan in 2005. Het meest onveilig voelt men zich door rondhangende jongeren. Toch is ook dit cijfer het afgelopen jaar gedaald van 19 naar 13%. Dit blijkt uit de resultaten van de Politiemonitor Bevolking (PMB) 2006 voor Noord-Holland Noord. De sterk positieve ontwikkeling van het subjectieve veiligheidsgevoel loopt in de pas met de objectieve cijfers. In 2005 is het aantal aangiftes met 7,5 % gedaald naar 40.312, terwijl de aangiftebereidheid is gestegen met gemiddeld 4,2 %.

Tevredenheid
De tevredenheid over het laatste politiecontact is hoger dan het landelijk gemiddelde  maar is met 0,8 % wel licht gedaald naar 64,2 %. Landelijk gezien is 62 % ‘tevreden tot zeer tevreden’. Dit wordt gemeten onder burgers die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte of een melding of na het krijgen van een waarschuwing of bekeuring. De lichte daling is toe te schrijven aan de tevredenheid na het doen van aangifte. Deze is met 5 % gedaald naar 58,3 %. Dit heeft vooral te maken met de manier waarop men aangifte deed. Zo steeg het aandeel internet-aangiftes van 6,8 naar 17,3 %. De politie maakt het aangevers makkelijker door 24 uur per dag de mogelijkheid te bieden om via het internet aangifte te doen. De tevredenheid van internet-aangevers ligt echter lager dan bij aangevers die persoonlijk aan het bureau aangifte doen.
Service aan melders
De politie is voortdurend bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Op dit moment wordt onderzocht hoe de tevredenheid van internet-aangevers verhoogd kan worden. Voorts heeft de politie vanaf eind 2005 onder het motto ‘Service aan melders’ 80.000 melders teruggebeld over de afloop van hun melding. De politie wil in de toekomst ook de aangevers van strafbare feiten beter blijven informeren.
Beschikbaarheid
In Noord-Holland Noord surveilleert de politie steeds gerichter. Uit klantenpanels en meldingen krijgt zij informatie van de bevolking. Hierdoor let de politie meer op hot spots en trends. De beschikbare capaciteit wordt vooral ingezet daar waar nodig. Het publiek waardeert de beschikbaarheid en zichtbaarheid in de regio in 2006 met een 4,7 op een schaal die loopt van 3 tot en met 6. Het nieuwe getal is iets lager dan in 2005 (4,9). Het gaat hierbij om een getal aan de hand van een omrekenfactor en geen rapportcijfer.
1250 ondervraagden
De Politie Monitor Bevolking is een landelijk bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK en Justitie. In de regio Noord-Holland Noord zijn in februari van dit jaar 1250 mensen telefonisch ondervraagd. Het eerste onderzoek vond plaats in 1993. 

bron:Politie Noord Holland Noord