Harrie Postma heeft in Amsterdam de IOC Trophy 2006 ontvangen. De directeur en initiatiefnemer van het Jeugdsportfonds Nederland kreeg de award uit handen van NOC*NSF-bestuurlid Mavis Carrilho. Elk jaar geeft het IOC de nationale comités de mogelijkheid iemand te onderscheiden op een bepaald thema, voor 2006 'Buurt, Onderwijs en Sport', de Nederlandse equivalent van 'Sport and the Community'. Het bestuur van NOC*NSF heeft voor Harrie Postma gekozen omdat hij sinds de oprichting de drijvende kracht is van het Jeugdsportfonds.

Harrie is uniek en door hem het Jeugdsportfonds ook. Uniek in laagdrempeligheid en de directheid van de aanpak. In 2004 kreeg het Jeugdsportfonds uit handen van minister Donner de 'Hein Roethofprijs', omdat het als het beste project in relatie tot preventie van criminaliteitsbestrijding werd beschouwd.
 
Achtergrond
Het begon allemaal in 1996 in Amsterdam-Zuidoost. Harrie Postma was hier jeugdhulpverlener en werkte onder meer met Humprey, een jongen die zwaar getraumatiseerd was door de Bijlmerramp. Hij overleefde de ramp, maar verloor een buurjongen en andere vriendjes. Humprey leefde eigenlijk alleen nog op tijdens een potje voetbal. Maar lid worden van een voetbalclub was voor zijn ouders onbetaalbaar. Het idee voor het Jeugdsportfonds was geboren.
 
Het in 1996 opgerichte Jeugdsportfonds heeft als missie zoveel mogelijk kinderen die graag willen sporten, ook die sportkans te bieden als geld de belemmerende factor is. Het gaat om een landelijke stichting die lokale initiatieven ondersteunt in een franchiseformule. Door de simpele organisatie is er nauwelijks overhead en blijft de bureaucratie klein. De lokale Bureaus Jeugdzorg, de lokale jeugdhulpverlening en het onderwijs zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners. Via een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider wordt er voor een jongere een aanvraag ingediend bij het Jeugdsportfonds in de eigen gemeente. Maximaal kan € 225,- worden aangevraagd per jaar per kind, bedoeld voor contributie en de aanschaf van sportkleding. Het toegekende geld wordt door het Jeugdsportfonds rechtstreeks naar de vereniging overgemaakt. Alleen de penningmeester van de club weet dat het Jeugdsportfonds de betaling verrichtte. Binnen drie weken kan het kind sporten!
 
Het Jeugdsportfonds heeft sinds het initiatief in 1996 in Amsterdam (inclusief Zaanstad) navolging gehad in meerdere steden/provincies: Limburg, Utrecht, Tilburg, Zuid-Holland, Alphen aan den Rijn en Aalsmeer. In voorbereiding zijn Jeugdsportfondsen in de provincie Friesland, Groningen, Zeeland en in de plaatsen Zwolle, Den Bosch, Den Helder, Haarlem, Aalsmeer en Rotterdam.
 
bron:NOC*NSF