Zeker honderd imams en belangstellenden van verschillende moskeeorganisaties discussieerden zaterdag op het symposium 'islam en orgaandonatie in Nederland' over orgaan- en weefseldonatie in relatie tot de islam. Na afloop stelde het bestuur van het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Sjiietische Islamitische Raad Nederland een slotverklaring op.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid en NIGZ-Donorvoorlichting nodigden minister Hoogervorst uit om het symposium te openen. In zijn openingstoespraak stond hij stil bij het grote belang van dit debat. Hij memoreerde ook aan zijn uitlatingen van vorig jaar. Toen zei hij dat hij soms moeite had met mensen die wel een orgaan wilden ontvangen maar niet wilden geven, waaronder ook moslims. De minister gaf toe dat het probleem niet zo zwart-wit is als hij toen stelde. Enkele vooraanstaande moslimgeleerden binnen de verschillende islamitische organisaties in Nederland zetten hun opvattingen over orgaandonatie in relatie tot de islam uiteen.
 
Slotverklaring 'Symposium islam en orgaandonatie in Nederland'
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Sjiietische Islamitische Raad Nederland verklaren dat:
 
De meerderheid van schriftgeleerden in islamitische landen hebben verklaard dat er geen belemmeringen bestaan tegen orgaandonatie. Orgaandonatie moet echter wel voldoen aan de volgende eisen:

- Orgaandonatie moet noodzakelijk zijn voor patiënten die wachten op een donororgaan.
- Er mag op geen enkele wijze sprake zijn van enig financieel gewin.
- Het besluit om donor te worden, dient in alle vrijheid genomen te worden.
- De wensen van de overledene moeten altijd gerespecteerd worden.
- De uitname- en transplantatieprocedures dienen met de grootste medische en sociale zorgvuldigheid plaats te vinden.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Sjiietische Islamitische Raad Nederland roepen haar achterban op, gelet op de hierboven genoemde vereisten waarin volgens hen in Nederland wordt voldaan, een positieve houding aan te nemen tegenover orgaandonatie en registratie.
 
bron:NIGZ