De Nederlandse huisarts neemt massaal deel aan een nieuwe methode om patiënten te bewegen te stoppen met roken, zo blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO. Het zogenoemde "kortdurende stopadvies door de huisarts" zal naar schatting jaarlijks 25.000 ex-rokers méér opleveren. Deze nieuwe adviesmethode neemt voor de huisarts veel minder tijd in beslag dan bestaande methodieken. Meer dan de helft (54 procent) van de huisartsen werkt er sinds kort mee en hun aantal groeit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting STIVORO voor een Rookvrije Toekomst.

Nieuwjaarsvoornemen

Met behulp van een speciale brochure van STIVORO brengen de huisarts en zijn patiënt in enkele minuten het rookgedrag in beeld en maken zij afspraken over de termijn om te stoppen. De patiënt krijgt deze brochure mee en wordt verwezen naar de speciale internetsite www.stivoro.nl/hulpvanhuisarts voor verdere begeleiding. Het blijkt dé manier te zijn om het nieuwe jaar te beginnen met de daadwerkelijke uitvoering van het bekende goede voornemen. De begeleidende campagne `Inhaleer het Leven' van STIVORO, richt zich op de voordelen van stoppen en dus niet op de nadelen van het (blijven) roken. Die positieve benadering versterkt de motivatie van de roker die wil stoppen.

Enorm bereik

De nieuwe adviesmethode is speciaal ontwikkeld voor huisartsen omdat zij een enorm bereik hebben. Volgens het TNS-NIPO Continu-onderzoek verschijnt 90 procent van de Nederlanders minstens eens per drie jaar bij de huisarts op het spreekuur. Als elke huisarts per week drie rokende patiënten een stopadvies geeft, betekent dat de komende vier jaar 100.000 stoppers extra.

Patiënten nemen advies serieus

Patiënten blijken een advies van de huisarts over het algemeen serieus te nemen: 73 procent gaat (meer) nadenken over stoppen met roken, 38 procent heeft op doktersadvies een stoppoging gedaan en 35 procent is in elk geval (veel) minder gaan roken. Uit het TNS NIPO Continu-onderzoek blijkt dat bijna driekwart (73 procent) van de patiënten het `een beetje' tot `zeer' op prijs stelt met de huisarts te praten over stoppen met roken. Meer dan de helft van de huisartsen (60 procent) voert zo'n gesprek ongeacht de gezondheidstoestand van de patiënt; 80 procent wijst op de mogelijkheid hulpmiddelen te gebruiken.

Ook voor twijfelaars

De website is overigens ook geschikt voor mensen die nog twijfelen. De patiënt kan er informatie lezen en tests doen. Hij kan zelf kijken welke manier van stoppen het beste bij hem past. Zo kan hij hulp krijgen van een praktijkondersteuner, de stoppen-met-rokentraining `Pakje Kans' van Thuiszorg of GGD of een telefonische coach van de hulplijn van STIVORO (0900-9390). Ook de nicotinevervangende middelen die verkrijgbaar zijn bij drogist of apotheek vergroten de kans op succesvol stoppen aanzienlijk.

Vraag het de huisarts

Patiënten worden door STIVORO geïnformeerd over het kortdurend stopadvies via lokale en landelijke kranten. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid de huisarts advies te vragen over stoppen met roken. Alle begeleidende artikelen zijn ook te vinden op de speciale perssite www.procomm.nl/stivoro/pers en zijn voor iedereen vrij te downloaden.

Over STIVORO voor een rookvrije toekomst
STIVORO werd in 1974 opgericht door KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting. Samen met VWS zijn zij de basisfinanciers. Projecten worden onder andere door VWS en ZonMw gefinancierd. STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het niet-roken tot norm te stellen. Dit wordt onder meer bereikt door:

* voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
* opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma's;
* ondersteuning bij stoppen;

* samenwerking met andere organisaties (o.a. GGD);
* gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante organisaties op het gebied van volksgezondheid.

bron:TNS/NIPO