De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Prijs der Gemeenten dit jaar toegekend aan Jan Mans, oud-burgemeester van onder meer Enschede en thans waarnemend burgemeester van Venlo.

De 65-jarige Mans heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het lokaal bestuur. VNG-voorzitter Wim Deetman overhandigde hem het beeldje en de oorkonde, behorende bij de prijs, vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Goes. Jan Mans is lid van de PvdA en werd al in 1970 wethouder van Breda, in 1978 lid van Provinciale Staten van Limburg en bij begon als burgemeester ooit in Meerssen.

Deetman roemde vooral de voorbeeldfunctie van Mans direct na de vuurwerkramp in 2000 in Enschede. Zijn werk als crisismanager, opperbevelhebber en burgervader heeft respect afgedwongen. Jan Mans heeft echter als burgemeester altijd nadrukkelijk over de grenzen heen willen kijken. Met grote betrokkenheid heeft hij zich ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking en voor internationale bestrijding van criminaliteit. Hij is de initiator van een Europees netwerk voor rampenbestrijding en het netwerk crisisbeheersing.

Daarnaast is hij een bevlogen vertegenwoordiger van de gemeenten in internationale (Europese) organen, hetgeen zich vertaalt in zijn voorzitterschap van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, sectie Nederland en voorzitter van de Nederlandse delegatie bij het Congres van de Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa.

bron:VNG