'Je bent goed bezig bij een sportvereniging'. Dat is de belangrijkste boodschap die de sportbonden en NOC*NSF willen uitdragen met de gelijknamige multimediale campagne die deze week is gestart. Het doel van de campagne is de grote maatschappelijke waarde van sporten in georganiseerd verband te laten zien. Oftewel: de sportvereniging als de 'place-to-be'.

NOC*NSF en de sportbonden willen er in 2008 een half miljoen nieuwe leden bij hebben. Dat betekent, dat vooral de sportverenigingen zelf op lokaal niveau aan de slag moeten met ledenwerving en -behoud. Daarvoor heeft NOC*NSF onder meer de Adbuilder ontwikkeld. Via internet (www.sport.nl/adbuilder) kan elke vereniging met de Adbuilder in een handomdraai (en helemaal gratis!) zijn eigen 'professionele' advertentie, folder of poster vormgeven.
 
De landelijke campagne is vooral bedoeld als steun in de rug voor de sportverenigingen. Om te laten zien wat de sportvereniging in huis heeft. De kracht van de campagne is uniformiteit in uitstraling, de verrassing zit in het gegeven dat iedere afzonderlijke vereniging er met behulp van de Adbuilder een eigen draai aan kan geven.
 
Voor elk wat wils
 
Met de campagne willen de sportbonden, NOC*NSF en de Partners in Sport (DSM, Ernst & Young, NS en Randstad) de georganiseerde sport en de sportvereniging in het bijzonder positioneren als een aantrekkelijke en nuttige vrijetijdsbesteding voor ieder individu. De sportvereniging biedt voor elk wat wils: mensen worden gestimuleerd actief in een vereniging te participeren. Als sporter, maar ook als vrijwilliger of professional. Van barmedewerker of scheidsrechter tot bestuurs- of commissielid. Maar vooral moet de campagne iedereen ervan bewust maken, dat de sportvereniging een belangrijke sociaal-maatschappelijke bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving.
 
De campagne is opgestart vanuit de Sportagenda 2005-2008, het beleidskader waarin o.a. het vergroten van het marktaandeel van de georganiseerde sport centraal staat. Dat betekent concreet dat sportverenigingen en bonden versterkt worden, om zo hun meerwaarde voor de maatschappij te kunnen waarmaken. De campagne draagt daaraan bij: door te laten zien welke betekenis de sportvereniging inneemt in de maatschappij en in het leven van een individu.
 
Grote variatie
 
De campagne onderschrijft alle kernwaarden van de sport. Van recreatief tot prestatief, van emotie tot professionele kwaliteit. Daarbij wordt de sportvereniging neergezet als dà© plek waar je moet zijn. De campagne maakt duidelijk dat de Nederlandse sportinfrastructuur een grote variatie aan sporten biedt, dat er voor elk wat wils is en dat de voldoening van sporten in georganiseerd verband groot is.
 
De campagne bestaat onder meer uit een tv-spotje, dat bij de publieke omroepen wordt uitgezonden. Verder zullen er advertenties en artikelen verschijnen op internet, in regionale en lokale media, vaktijdschriften, bonds- en clubbladen en de bladen van de Partners in Sport. En last but not least hoort er bij 'Je bent goed bezig bij een sportvereniging' ook een eigen lied. Het gaat om een speciaal voor de sportvereniging geschreven nummer, dat door Darre van Dijk is gecomponeerd en wordt gezongen. De titel 'Dit is m'n dag' is tevens het thema van de campagne. 'Dit is m'n dag' is te beluisteren op de speciale pagina van deze multimediale campagne.
 
bron:NOC*NSF