In tegenstelling tot wat vrijdag in dagblad Trouw stond, laten recente cijfers van CBS zien, dat de jeugdwerkloosheid in absolute cijfers wel degelijk daalt. De cijfers waaraan Trouw refereert betreffen een jaargemiddelde over 2005. De eerste helft van 2005 laat nog ongunstige cijfers zien. In de tweede helft van 2005 trad een daling van de jeugdwerkloosheid op die zich nog steeds voortzet. De daling in de tweede helft van 2005 wordt in het gemiddelde te niet gedaan door de ongunstige cijfers van de eerste helft van 2005.In 2006 zet de daling van de jeugdwerkloosheid zich voort, zo laten de cijfers van CBS zien. De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft nader onderzoek gevraagd naar de opbouw van de gehanteerde cijfers. De verwachting van de Taskforce Jeugdwerkloosheid is dat de daling van de jeugdwerkloosheid wel te zien zal zijn in de rapportage die na de zomer van 2006 verschijnt.

Ondanks de daling van de jeugdwerkloosheid deelt de Taskforce Jeugdwerkloosheid de bezorgdheid van staatssecretaris van Hoof over de harde kern van de jeugdwerkloosheid. Volgens voorzitter Hans de Boer van de Taskforce hebben veel jongeren die nu in de bestanden van CWI zitten, al langere tijd geen werk. Ze hebben onvoldoende opleiding of een opleiding die niet aansluit bij de vraag van werkgevers. Deze werkloosheid is hardnekkiger van aard. Om deze jongeren aan het werk te helpen, is de Taskforce op 30 mei een grootschalig offensief 2e Kans Beroepsonderwijs begonnen met werkgevers, vakbonden, gemeenten, CWI, Regionale Opleidingencentra binnenkort een grootschalig landelijk offensief: het 2e Kans Beroepsonderwijs.
Bron:Taskforce Jeugdwerkloosheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular