De cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit(AVc)liegen er niet om: in het eerste halfjaar van 2005 zijn er opnieuw fors minder jonge, en dus dure, autos gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar: 1172 stuks, tegenover 1482 in 2004.Dat betekent een afname van 310 diefstallen, ofwel 21%.

De statistiek ziet er in detail als volgt uit:
In het eerste halfjaar van
2000 2466 diefstallen
2001 1888
2002 2116
2003 1646
2004 1482
2005 1172

Kijken we terug tot het eerste halfjaar van 2000 (2466 diefstallen), dan is er in 5 jaar tijd dus een vermindering van ruim 50%.
Voor de autoeigenaren betekent dat een stuk minder ellende; voor verzekeraars minder schadelast, voor de autobranche ook minder schade en een beter imago en voor de politie minder werklast voor het opnemen van aangiften en het doen van onderzoeken. Tenslotte betekent het ook minder werkdruk voor het OM en de rechterlijke macht. De oorzaak van de daling: een voortschrijdend positief effect van de gezamenlijke aanpak, naast een algemene daling in de vermogenscriminaliteit.

Een dissonant in dit plaatje vormt de provincie Limburg. Daar zijn de diefstallen van Nederlandse autos met ongeveer 9% , geheel tegen het landelijke beeld in, gestegen.
Dat geldt in die provincie overigens ook voor gestolen buitenlandse autos en motoren. (vnl. Duitse en Belgische)

Opvallend in de eerste halfjaarcijfers 2005 is het aantal diefstallen van crossmotoren: 75 stuks. Tegenover het totaal aantal motordiefstallen van 742, is dat 10%. Crossmotoren vormen een zwakke categorie: ze zijn niet gekentekend en moeilijk op te sporen. Een betere diefstalbeveiliging is dan ook sterk aanbevolen.
Dat geldt overigens voor alle motoren: aan de diefstalbeveiliging is is nog veel te vebeteren.

Overige constateringen:
De diefstal van personenautos is t.o.v. 2004 wederom fors gedaald: met 20,4%.(6853 tegen 8585 in 2004)
Het aantal teruggevonden personenautos is echter eveneens gedaald: met 3%, maar in absolute aantallen zijn er 637 autos minder weggebleven.
De transportsector kan over de eerste helft van 2005 wat ruimer adem halen: minus 10,6% diefstal van trucks, opleggers en aanhangers.
In het buitenland zijn 24 % minder Nederlandse autos gestolen. Voor hen die op vakantie gaan een geruststellend gegeven. (221 in de eerste helft van 2004, tegen 168 in de eerste zes maanden van 2005). Het is oppassen geblazen in Polen (30), België (30) en Frankrijk (15).

bron:RDW