De cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit(AVc)liegen er
niet om: in het eerste halfjaar van 2005 zijn er opnieuw fors minder
jonge, en dus dure, autos gestolen dan in de eerste helft van vorig
jaar: 1172 stuks, tegenover 1482 in 2004.Dat betekent een afname van
310 diefstallen, ofwel 21%.


De statistiek ziet er in detail als volgt uit:

In het eerste halfjaar van

2000 2466 diefstallen

2001 1888

2002 2116

2003 1646

2004 1482

2005 1172

Kijken we terug tot het eerste halfjaar van 2000 (2466 diefstallen), dan is er in 5 jaar tijd dus een vermindering van ruim 50%.

Voor de autoeigenaren betekent dat een stuk minder ellende; voor
verzekeraars minder schadelast, voor de autobranche ook minder schade
en een beter imago en voor de politie minder werklast voor het opnemen
van aangiften en het doen van onderzoeken. Tenslotte betekent het ook
minder werkdruk voor het OM en de rechterlijke macht. De oorzaak van de
daling: een voortschrijdend positief effect van de gezamenlijke aanpak,
naast een algemene daling in de vermogenscriminaliteit.

Een dissonant in dit plaatje vormt de provincie Limburg. Daar zijn de
diefstallen van Nederlandse autos met ongeveer 9% , geheel tegen het
landelijke beeld in, gestegen.

Dat geldt in die provincie overigens ook voor gestolen buitenlandse autos en motoren. (vnl. Duitse en Belgische)

Opvallend in de eerste halfjaarcijfers 2005 is het aantal diefstallen
van crossmotoren: 75 stuks. Tegenover het totaal aantal
motordiefstallen van 742, is dat 10%. Crossmotoren vormen een zwakke
categorie: ze zijn niet gekentekend en moeilijk op te sporen. Een
betere diefstalbeveiliging is dan ook sterk aanbevolen.

Dat geldt overigens voor alle motoren: aan de diefstalbeveiliging is is nog veel te vebeteren.


Overige constateringen:

De diefstal van personenautos is t.o.v. 2004 wederom fors gedaald: met 20,4%.(6853 tegen 8585 in 2004)

Het aantal teruggevonden personenautos is echter eveneens gedaald: met
3%, maar in absolute aantallen zijn er 637 autos minder weggebleven.

De transportsector kan over de eerste helft van 2005 wat ruimer adem
halen: minus 10,6% diefstal van trucks, opleggers en aanhangers.

In het buitenland zijn 24 % minder Nederlandse autos gestolen. Voor hen
die op vakantie gaan een geruststellend gegeven. (221 in de eerste
helft van 2004, tegen 168 in de eerste zes maanden van 2005). Het is
oppassen geblazen in Polen (30), België (30) en Frankrijk (15).

Bron: RDW