Ruim vier op de vijf personen van 12 jaar of ouder drinken wel eens alcohol. Het aandeel drinkers is al jaren stabiel. Ruim een op de tien personen drinkt minstens op een dag in de week ten minste zes glazen alcohol. Dit aandeel zware drinkers was in 2004 iets kleiner dan eind jaren negentig. Jonge mannen zijn relatief het vaakst een zware drinker.

Elke week meer dan zeven glazen
In 2004 dronk de Nederlander gemiddeld 7,7 glazen alcohol per week. In 2001 lag het gemiddelde nog op 8,3 glazen.
Meer mannen dan vrouwen drinken. Zwaar drinken komt bij mannen bovendien vier keer zo vaak voor als bij vrouwen.

Meeste zware drinkers onder jonge mensen
Van de mannen in de leeftijd van 18-24 jaar is bijna 40 procent een zware drinker. Gemiddeld drinken de mannen in deze leeftijdsgroep bijna 14 glazen alcohol per week. Ruim 70 procent hiervan nuttigen zij in het weekend.
Ook onder vrouwen vinden we de meeste zware drinkers in de leeftijdsgroep 18-24 jaar. Een op de tien vrouwen in deze leeftijdsgroep is een zware drinker. Gemiddeld drinken zij 5 glazen per week. Ongeveer 80 procent van deze hoeveelheid gebruiken zij in het weekend.

Meiden vergelijkbaar met jongens
Ook onder jongeren van 12-17 jaar zijn zware drinkers. Meer dan een op de twintig jongens en bijna een op de twintig meiden van 12-17 jaar is een zware drinker. Jonge meiden doen dus nauwelijks onder voor jonge jongens als het gaat om zwaar drinken.

Dalende trend bij jonge mannen
Vanaf eind jaren negentig daalt het aandeel zware drinkers onder jonge mannen. Onder jongens van 12-17 jaar is de daling sterker dan onder mannen van 18-24 jaar. Ook bij 35-44-jarige mannen is nog sprake van een daling.
Het aandeel zware drinkers onder vrouwen ligt in 2003/2004 alleen onder de 18-24-jarigen lager dan in voorgaande jaren. In de andere leeftijdsgroepen is geen sprake van een daling van het aantal zware drinkers.

bron:CBS