Volgens een aantal media zou de Amerikaanse rekenkamer (GAO) vrijdag bekend hebben gemaakt dat de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) niet alleen weer twee jaar vertraagd is maar ook nog eens dertig procent duurder zou worden. Dit bericht is onjuist. In haar rapport, getiteld "Major Weapon Systems continue to Experience Cost and Schedule Problems under DOD's Revised Policy" (zie bijlage) herhaalt de GAO zijn eerdere kritiek ("DOD has not closed all of the gaps in the policy that GAO identified nearly 3 years ago, particularly with regard to adding controls and criteria").

Daarover heeft staatssecretaris Cees van der Knaap in de jaarrapportage over 2004 de Tweede Kamer reeds geïnformeerd. Hij heeft gemeld dat de SDD-fase (ontwikkelingsfase) van de JSF niet in 2011, maar 2013 wordt afgerond. De SDD fase is in oktober 2001 gestart en bevindt zich thans in het vijfde jaar van een in totaal twaalf jaar durend traject.

De kritiek van de Amerikaanse rekenkamer richtte zich vooral op het aanvangen met de productie terwijl de test- en demonstratieresultaten van de JSF nog niet voldoende bekend zijn. Het Pentagon heeft deze risico's destijds onderkend en hiervoor maatregelen getroffen. Er zijn criteria vastgesteld voor de testresultaten in een stapsgewijze ontwikkeling op basis waarvan productiebeslissingen worden genomen. Daarbij blijft de productie van de toestellen beperkt totdat de capaciteiten conform de gestelde criteria zijn gedemonstreerd.

Ook de voorziene Nederlandse verwervingsstrategie sluit aan bij de stapsgewijze benadering. Staatssecretaris van der Knaap liet al eerder weten dat hij bij een definitieve keuze voor de JSF een gefaseerde aanschaf voorstaat.
In de berichtgeving van vandaag wordt vermeld dat de 'woordvoerster van Defensie' afgelopen week nog beweerde dat het JSF programma goed op schema ligt. Deze uitspraak klopt. Uitgaande van de gewijzigde planning ligt het JSF-programma goed op schema. Op 7 september 2005 is de eerste JSF met elektrische spanning getest ('power on'). Hierbij zijn 20.000 elektrische verbindingen en de bekabeling 'made in Holland' getest. Van de 20.000 verbindingen faalden er slechts 5.
Hierdoor wordt van een succesvolle test gesproken. In februari 2006 is de Air System Critical Design Review (CDR) gehouden voor beide varianten van de JSF. Tijdens deze evaluatie is de stand van zaken rond het technisch ontwerp aan een zeer gedetailleerd onderzoek onderworpen door de Amerikaanse programmaleiding en de partners. Er zijn geen onoplosbare problemen geidentificeerd en het programma ligt op schema om in het najaar een eerste testvlucht te kunnen uitvoeren.
Aan het einde van de CDR is het eerste productievliegtuig dan ook ceremonieel overgedragen aan het testproces. Het huidige ontwerp van de JSF is zodanig gevorderd dat begin 2007 de (beperkte) productie van het vliegtuig kan worden gestart.
Zowel de ontwikkeling van het JSF-programma in 2005 als de ontwikkeling van alternatieven geven geen aanleiding om het risicoprofiel van de JSF te herzien of de voorkeur voor de JSF te heroverwegen. De voorbereidingen tot aanschaf van de JSF zijn er nog steeds op gericht eind van dit jaar een besluit te nemen.
 
bron:MinDef