Prof.mr. Pieter van Vollenhoven is vrijdagochtend 4 november aanwezig bij het congres ´Kwaliteit in zorg' ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Bond van Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Aan het congres wordt deelgenomen door militaire en civiele deskundigen, beleidsmakers en politici.

Het centrale thema van het congres is de vraaggestuurde zorg. Het afgelopen jaar heeft het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut op verzoek van de Bond onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van veteranen. De resultaten en conclusies worden tijdens het congres besproken in workshops en tot slot uitgediept in een paneldiscussie. Het congres staat onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris van WVC Hans Simons.

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is gevestigd in Doorn. Mensen die in de militaire dienst lichamelijk en/of psychisch beschadigd zijn geraakt, kunnen bij de BNMO terecht. Diensten bestaan uit belangenbehartiging, hulpverlening, nazorg en aangepast wonen. De BNMO werkt structureel samen met het Veteraneninstituut

bron:RVD