Hare Majesteit de Koningin brengt in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum dinsdag 18 oktober een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft 7 oktober het programma bekend gemaakt.

De Koningin bezoekt achtereenvolgens 's-Hertogenbosch, Boxtel en Eindhoven. In het Provinciehuis wordt de Koningin door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de agrarische,  economische en culturele ontwikkelingen in Brabant. In Boxtel bezoekt zij de duurzame nieuwbouwwijk In Goede Aarde. In Eindhoven bezoekt de Koningin de Philips High Tech Campus en de Design Academy en maakt zij een rondgang langs de expositie in het kader van de Dutch Design Week.

De Koningin wordt om 13.30 uur in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch verwelkomd door de Commissaris van de Koningin, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen. Zij wordt ontvangen met een vendelhulde en eed van trouw door 400 leden van gilden vanuit heel Noord-Brabant. Vervolgens spreekt de Koningin met de leden van Gedeputeerde Staten over de agrarische,  economische en culturele ontwikkelingen in Noord-Brabant. Bij haar vertrek wordt de Koningin een poëziebundel aangeboden door 40 Helmondse scholieren. In de aanloop van Koninginnedag heeft de schooljeugd van Helmond dit album van 1.60 bij 1.80 meter gemaakt, waarin goede wensen voor de Koningin zijn opgenomen.

In Boxtel bezoekt de Koningin om 14.55 uur de nieuwbouwwijk In Goede Aarde. Daar wordt zij geïnformeerd over de achtergronden van het bestemmingsplan In Goede Aarde en bezichtigt zij een van de woningen in deze wijk. Duurzaamheid, de balans tussen economische, sociale en ecologische elementen, staat centraal in de wijk.

Om 15.50 uur arriveert de Koningin op de Philips High Tech Campus in Eindhoven. Op deze campus wordt door initiatiefnemer Philips in samenwerking met overheid en partners uit het bedrijfsleven technostarters gelegenheid geboden innovatieprojecten te realiseren. Na een bezichtiging van demonstraties van nieuwe technologieën geeft de Koningin het officiële startsein voor het Accelerator Centre, een gezamenlijk project van overheid en bedrijfsleven met onderzoeksfaciliteiten voor alle partners op de campus.

In Eindhoven bezoekt de Koningin om 16.50 uur bij de Design Academy, in gebouw De Witte Dame. Zij bezichtigt de expositie Graduation 2005 en ontmoet de ontwerpers. In de expositieruimte zijn 115 afstudeerwerken opgesteld. De acht ontwerpen waarbij wordt stilgestaan vertegenwoordigen de acht stromingen binnen de Design Academy. Om 17.20 uur maakt de Koningin eveneens in gebouw De Witte Dame een rondgang langs de expositie Dutch Mountain, in het kader van de Dutch Design Week. Tijdens deze tentoonstelling worden ontwerpen van jonge ontwerpers getoond.

bron:RVD