Jubileumbezoek Koningin aan provincie Fryslân op 4 augustus 2005Hare Majesteit de Koningin brengt in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum donderdag 4 augustus een bezoek aan de provincie Fryslân.

De Koningin bezoekt achtereenvolgens Terschelling, Jelsum, Warten en Grou. Op Terschelling wordt de Koningin geïnformeerd over de ontwikkelingen op de Wadden en maakt zij een rondgang door West-Terschelling. In Jelsum spreekt zij met het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen in de provincie in de afgelopen 25 jaar. In Warten bezoekt de Koningin een plattelandsproject dat bijdraagt aan het behoud van de dorpskern. In Grou gaat de Koningin aan boord van de Groene Draeck om vervolgens het admiraalzeilen af te nemen.

De Koningin wordt om 12.30 uur op het Groene strand van West-Terschelling verwelkomd door de Commissaris van de Koningin, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels. Vanaf het Groene strand loopt zij via het Zeeliedenmonument naar de sleepboot Holland, waar zij een gesprek heeft met de Eilandenraad. Langs de route zijn tableaux vivants te zien van traditionele Terschellinger klederdracht. Vervolgens maakt de Koningin een rondgang door West-Terschelling en wordt geïnformeerd over diverse onderwerpen die vanwege de geïsoleerdheid van het eiland bijzonder zijn. Jonge ondernemers en werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg zijn hier voorbeelden van. Langs de route zijn beelden van de Marokkaans/Israëlische beeldhouwster Yaël Artsi geplaatst. Deze ´Stenen uit Zee' vormen het Oerol monument, dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Oerolfestival is opgericht. Om 13.45 uur vertrekt de Koningin per helikopter naar het vaste land.

De Koningin vervolgt haar bezoek om 14.25 uur in Dekema State in Jelsum. Daar spreekt zij met het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen in de provincie op het gebied van economie, onderwijs, het Waddenzeebeleid, plattelandsontwikkeling, bestuurlijke inrichting en over de Friese Wateralliantie.

Per Koninklijke bus komt de Koningin om 15.35 uur aan in Warten. Het bezoek aan dit dorp staat in het teken van plattelandsontwikkeling. De Koningin bezoekt openluchtmuseum ´De Súdwâl', een plattelandsproject dat bijdraagt aan het leefbaar houden van een kleine dorpskern. De wandeling gaat langs het armenhuis (it Earmhûs), de monumentale Greidboerderij en de oude scheepshelling.

Om 16.15 uur arriveert de Koningin op het Halbertsmaplein in Grou. Vanaf Hotel Oostergoo gaat zij aan boord bij de Groene Draeck om voor anker te gaan op het Pikmeer. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten zal de Koningin, beschermvrouwe van de Stichting, het admiraalzeilen afnemen. Een vloot bestaande uit 30 eskaders, ieder bestaande uit 5 schepen, brengt de groet uit aan de Koningin.

bron:RVDComments are closed.
%d bloggers liken dit: