Hare Majesteit de Koningin brengt in het kader van haar 25-jarig ambtsjubileum dinsdag 21 juni 2005 een bezoek aan Overijssel. De Koningin bezoekt achtereenvolgens Staphorst en Zwolle.

De ontwikkeling van de Overijsselse economie in de periode 1980 - 2005 staat centraal tijdens het bezoek. In Staphorst maakt de Koningin kennis met het bedrijf Dulasta Metaalbewerking B.V. Onderweg naar Zwolle bezoekt de Koningin in Rouveen een familie die een heringerichte boerderij bewoont. Vervolgens bezoekt zij het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort en spreekt zij met het College van Gedeputeerde Staten. Tijdens een rondvaart door de grachten wordt de Koningin geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de historische binnenstad. Het programma wordt afgesloten met het festival De Stad als Theater.

De Koningin wordt om 13.20 uur verwelkomd op het Marktplein in Staphorst door de Commissaris van de Koningin, de heer Mr. G.J. Jansen. Vervolgens ontmoet zij burgemeester J.D. Alssema en 1500 zingende schoolkinderen. De Koningin bezoekt aansluitend het bedrijf Dulasta Metaalbewerking B.V. Dit familiebedrijf is een voorbeeld van de moderne industrie en bedrijvigheid van Staphorst. Na een rit per Koninklijke bus langs de lintbebouwing van Staphorst en Rouveen, de zogenaamde Streek, vertrekt de Koningin vanaf het historische dorpsplein per rijtuig naar de boerderij van de familie Knoll-Poolman. Zij spreekt met hen over de herinrichting van de boerderij tot twee woningen, nu de agrarische functie van de boerderij is verdwenen.

Tijdens een rit per bus richting Zwolle geeft burgemeester drs. H.J.Meijer een toelichting op het grootschalige en duurzame bedrijventerrein Hessenpoort. Om 14.30 uur arriveert de Koningin bij het bedrijf J.E. StorkAir. De Koningin krijgt hier presentaties van innovatieve bedrijven die in Hessenpoort gevestigd zijn. De samenwerking tussen de bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden staat centraal.

Om 15.30 uur komt de Koninklijke bus aan bij het museum voor moderne en hedendaagse kunst De Fundatie. Hier ontmoet de Koningin het College van Gedeputeerde Staten. Zij spreekt met hen over de ontwikkelingen van Overijssel in de afgelopen vijfentwintig jaar en de visie van de provincie op de toekomst.

Even na 16.00 uur vertrekt de Koningin vanaf het Maagjesbolwerk voor een rondvaart door de Zwolse stadsgrachten. De Koningin krijgt tijdens deze rondvaart een toelichting op onder meer de restauraties van de Peperbus en de O.L.V. Basiliek, de nieuwbouw van Het Eiland door de Italiaanse architect Natalini en het in aanbouw zijnde theater de Spiegel, dat dan zijn hoogste punt heeft bereikt.
Om 16.30 uur eindigt de rondvaart ter hoogte van het Broerenkerkplein. Op het plein kijkt de Koningin naar theatergroep Gajes die de voorstelling ´Alice in Wonderland' opvoert. Deze voorstelling maakt deel uit van het festival De Stad als Theater. De organisatie van dit festival wil de belangstelling voor nieuwe kunstvormen bevorderen en de stad en regio op nationaal niveau profileren.
Om 17.00 uur is het officiële deel van het programma afgelopen en vertrekt de Koningin naar de Broerenkerk voor een afsluitende receptie. In de kerk zijn kunstwerken te zien van studenten van de Hogeschool der Kunsten Artez.
 
bron:RVD