Organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Veiligheidshuis Tilburg hebben net als vorige jaren het initiatief genomen tot het snel en merkbaar straffen van kermisbezoekers, die er de wet overtreden. Bezoekers die tijdens de kermisperiode worden aangehouden, kunnen rekenen op een taakstrafzitting en zullen de opgelegde werkuren op de kermis kunnen voldoen door schoonmaakwerkzaamheden.

De gerichte en gezamenlijke actie biedt de betrokken organisaties en de stad Tilburg veel voordelen. Het laat een snel en merkbare reactie zien tegen delicten als vernieling en openbare ordeverstoring en het heeft een preventieve werking. Bovendien wordt het Tilburgse kermisterrein er schoner van.

Zes verdachten krijgen werkstraf

Afgelopen weekend, vrijdag- tot en met zondagavond, kregen elf verdachten de uitnodiging zich maandagochtend te melden voor een taakstrafzitting. Daar werden ze verwacht door een medewerker van de reclassering, die het advies tot de eventuele taakstraf direct doorspeelt aan een vertegenwoordiger van het OM. Deze kan een taakstraf aanbieden. Aan zes verdachten een werkstraf van elk vier uur opgelegd. Zij werden verdacht van belediging, het niet voldoen aan een bevel van de politie of poging vernieling (trappen tegen fietsen). Twee personen verschenen niet en twee personen weigerden de taakstraf. Deze vier verdachten zullen een dagvaarding tegemoet zien. Eà©n verdachte is i.p.v. een transactie van 220 euro aangeboden voor openlijke geweldpleging.

Doel

De komende (werk)dagen houdt het OM elke dag een taakstrafzitting. Dit weekend zijn zeven personen zijn snel (binnen een dag of twee dagen is een reclasseringadvies opgesteld en verschenen de verdachten op zitting), merkbaar (de verdachten hebben vanochtend een beslissing over de gevolgen van hun daad) en zichtbaar gestraft (de taakgestraften werken mee aan een schoner kermisterrein). Het Veiligheidshuis richt zich op lokale prioriteiten en actualiteiten. Hiervan is de handhaving op Tilburgse kermis een voorbeeld.

bron:OM