Naar aanleiding van de arrestatie van enkele verdachten van terroristische activiteiten zijn met onmiddellijke ingang, op advies van de Nationaal Coà¶rdinator
Terrorismebestrijding (NCTb),  extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Het gaat om
beveiliging van specifieke objecten en personen. Enkele maatregelen zijn ook zichtbaar voor het publiek. Zo wordt het Binnenhof extra bewaakt. Ook het gebouw van de AIVD in Leidschendam, en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties worden extra bewaakt. Hoe lang de bewaking zal duren is nog niet te zeggen. Over de persoonsbeveiliging kunnen, om veiligheidsredenen, geen nadere mededelingen worden gedaan.

Er is op dit moment geen aanleiding om het algemene dreigingsniveau dat voorvloeit uit het dreigingsbeeld terrorisme Nederland bij te stellen naar een hoger niveau. Zoals eerder is bericht is het dreigingsniveau voor Nederland op dit moment substantieel. Dit blijft zo. Er is ook geen aanleiding om een van de aangesloten sectoren bij de Alerteringssysteem Terrorismebestrijding te alerteren en of de sectoren die zich op het niveau 'lichte dreiging' bevinden (NS en Schiphol) naar een hoger niveau te brengen.

bron:MinJus