Op vrijdag 23 juni begint bij de rechtbank te Rotterdam de strafzaak tegen 5 verdachten van de websites Releases4u.com en Shareconnector.com. Deze strafzaak is een gevolg van een onderzoek van de FIOD-ECD, onder leiding van het Functioneel Parket, naar het in georganiseerd verband op grote schaal inbreuk maken op het auteursrecht via het peer-to-peer netwerk eDonkey2000.

Anderhalf jaar geleden sloot de FIOD-ECD de internetpagina's Releases4u.com en Shareconnector.com. De pagina's boden hash-links aan die direct ‘doorlinkten’ naar illegale kopieën van films, computerspellen en muziek. Op negen plaatsen in Nederland werden doorzoekingen gedaan waarbij computers, servers en administratie in beslag zijn genomen. Er werden in totaal 10 verdachten aangehouden.
De 5 personen onder de verdachten die illegale bestanden hebben ‘geupload’ hebben een fors transactieaanbod gekregen. De overige 5 verdachten, de beheerders van de websites, zijn allen gedagvaard. Hen is het opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht van een ander ten laste gelegd, alsmede deelname aan een criminele organisatie. Hiermee wordt bedoeld een organisatie welke tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 31 en/of 31b van de Auteurswet.
Aanleiding voor het onderzoek was een aangifte van de Stichting Brein. Volgens Brein boden de sites Shareconnector.com en Releases4u.com duizenden links naar illegale bestanden aan. De Stichting Brein heeft civielrechtelijk opgetreden, echter zonder beoogd gevolg; de sites bleven bestaan en zijn doorgegaan met de genoemde handelingen. Het Openbaar Ministerie zal met kracht dergelijke sites bestrijden indien de civielrechtelijke handhaving niet tot resultaat heeft geleid.

bron:OM